- Reklama -

- Reklama -

Wiosenny Rajd Rowerowy

Data wydarzenia: 07/06/2020
Godzina wydarzenia: 11:00 - 14:00

Lokalizacja: Ośrodek Sportu i Rekreacji


Zapraszamy na Wiosenny  Rajd Rowerowy

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Biłgoraju, wspólnie z grupą rowerową PTTK Biłgoraj zaprasza wszystkich chętnych na „Wiosenny Rajd Rowerowy”, który odbędzie się w niedzielę 7 czerwca 2020r.

Program Rajdu:

11:00 – zbiórka wszystkich uczestników rajdu przed halą OSiR w Biłgoraju, ul. Targowa 15 i wyjazd na trasę: Biłgoraj –Wola Duża  – Bukownica –Edwardów- Zalew Bojary (ok.35 km)

13:30 – wspólny poczęstunek, zakończenie rajdu.

Zapisy do dnia  5 czerwca (piątek) do godz.:  14:00.

– Ośrodek Sportu i Rekreacji w Biłgoraju, ul. Targowa 15, tel. 84 688 10 35 email: info@osir.lbl.pl

– EW-BIKE  ul. Rolna 11, 23-400 Biłgoraj, Tel.: 536 369 901.

Uwaga: Liczba uczestników ograniczona, prosimy o zapoznanie się z regulaminem rajdu.

Regulamin rajdu: znajduje się na stronie internetowej osir.lbl.pl lub poniżej: 

 

REGULAMIN

Wiosenny Rajd Rowerowy

       7 czerwca  (niedziela) 2020 r.

 1. Cele rajdu.
 • Zamiarem organizatorów Wiosennego Rajdu Rowerowego jest połączenie aktywnego wypoczynku ze spotkaniem w gronie przyjaciół, rodziny i znajomych, relaksem i zabawą.
 • Promocja biłgorajskiego zalewu, jako bazy rekreacyjno-wypoczynkowej dla miłośników turystyki rowerowej.
 • Poznanie walorów przyrodniczych i kulturowych Ziemi Biłgorajskiej.
 • Propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnej formy wypoczynku.

- Reklama -

 1. Organizatorzy:

– Ośrodek Sportu i Rekreacji w Biłgoraju,

– Grupa Rowerowa PTTK Biłgoraj.

III. Termin, miejsce, trasa i program rajdu: Rajd odbędzie się dnia 7 czerwca  2020 roku.

PROGRAM RAJDU

11: 00 – zbiórka wszystkich uczestników rajdu przed halą Ośrodka Sportu i Rekreacji w Biłgoraju,               ul. Targowa 15, i wyjazd na trasę: ok. 35 km: Biłgoraj-Wola Duża – Bukownica-Brodziaki – Zalew „Bojary”.

13: 30 – wspólny poczęstunek, zakończenie rajdu.

 1. Warunki uczestnictwa:
 2. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapoznanie się z regulaminem rajdu oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa rajdu.
 3. W rajdzie mogą uczestniczyć osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w nim.

Za wszelkie kontuzje i urazy powstałe podczas trwania rajdu Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 1. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie pod opieką rodziców, opiekunów prawnych lub osoby dorosłej (za pisemna zgodą rodzica, bądź opiekuna prawnego), którzy biorą na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
 2. Trasa rajdu prowadzona jest przy nieograniczonym ruchu drogowym.
 3. Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower wyposażony zgodnie
  z przepisami o ruchu drogowym (hamulec, dzwonek, szkło odblaskowe z tyłu).
 4. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poruszania się prawą stroną drogi w odległości 30 – 50 cm od jej krawędzi.
 5. Jadąc w kolumnie – „gęsiego”, jeden za drugim – należy zachować minimum 3-5 m. odległości między rowerami, a przy zjazdach od 15 do 30 m.
 6. Ilość rowerów jednośladowych  jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać liczby 15.
 7. Odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 200 m.
 8. Jazda w kolumnie nie zwalnia kierującego pojazdem od przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego.
 9. W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich możliwości oraz sytuacji na drodze, a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania.
 10. Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów.
 11. Każdą zmianę kierunku jazdy należy sygnalizować ruchem ręki, zwłaszcza podczas przejazdu przez skrzyżowanie.
 12. W trakcie postoju nie wolno tarasować drogi.
 13. Wszystkim uczestnikom rajdu rowerowego zalecamy kaski ochronne. Dla dzieci do lat 16, kask jest obowiązkowy.
 14. Uczestnicy rajdu zobowiązani są poruszać się w   odległości 2 m od siebie. W przypadku, gdy podany odstęp nie jest możliwy do zachowania, uczestnicy  zobowiązani są do zakrywania nosa i ust przy pomocy odzieży, jej części lub maski ochronnej.
 15. W trakcie rajdu zabrania się spożywania napojów alkoholowych i używania środków odurzających.
 16. Uczestnicy rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność prawną i materialną.
 17. Zgłoszenia udziału w rajdzie należy składać do dnia: 06.2020 r. do godz: 14:00.

  – Ośrodek  Sportu i Rekreacji w Biłgoraju, ul. Targowa 15, tel. 84 688 10 35,e-mail: info@osir.lbl.pl

– EW-BIKE Serwis Rowerowy, ul. Rolna 11, tel: 536 369 901.

 1. Uczestnicy rajdu nie są objęci ubezpieczeniem NNW.
 2. Liczba uczestników rajdu jest ograniczona (50 uczestników + obsługa rajdu) o możliwości wzięcia udziału w nim, decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby niezapisane na listę, zgłaszające się w dniu rajdu będą mogły wziąć w nim udział, wyłącznie w przypadku wolnego limitu miejsc.
 3. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do dezynfekcji rąk na starcie i na mecie rajdu. Środki do dezynfekcji zapewnia Organizator rajdu.
 4. Rajd prowadzą osoby wyznaczone przez organizatorów. Uczestnicy rajdu zobowiązani są przestrzegać regulaminu rajdu i poleceń prowadzących rajd.
 5. Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu lub oddalenie się bez zgody i wiedzy prowadzącego trasę powodują bezwzględne wykluczenie z rajdu.

Postanowienia końcowe.

 1. Dane osobowe uczestników podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych osobowych. Organizator gromadzi dane osobowe uczestników tylko dla celów rajdu i nie udostępnia ich osobom trzecim. Uczestnik rajdu zgłaszając się zgadza się na wykorzystanie jego danych osobowych do celów rajdu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy oraz wypadki powstałe w czasie trwania rajdu.
 3.  Za szkody wyrządzone przez uczestników podczas trwania rajdu Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
 4. Udział w rajdzie jest jednoznaczny ze znajomością regulaminu i akceptacja jego postanowień.
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo, do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanych tras oraz do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu.

 Organizatorzy i Obsługa Rajdu

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.