- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

VII Miedzygminny Festiwal Muzyki Ludowej im Anny Malec

- Reklama -

Data wydarzenia: 12/09/2021
Godzina wydarzenia: 15:00 - 18:00

Lokalizacja: Jędrzejówka


Serdecznie zapraszamy do udziału w VII Międzygminnym Festiwalu Muzyki Ludowej im. Anny Malec, który odbędzie się dnia 12 września 2021 r. o godz. 15.00
w Remizie OSP  w Jędrzejówce.

Przegląd na stałe wpisał  się już w kalendarz imprez kulturalnych gminy Goraj, a tym samym przyczynił się do podniesienia poziomu artystycznego sztuki wykonawczej i popularyzacji kultury ludowej.

Festiwal cieszy się coraz większym zainteresowaniem oraz zdobywa rangę ważnego wydarzenia kulturalnego promującego muzykę tradycyjną.

 

VII Międzygminny
Festiwal Muzyki Ludowej

im. Anny Malec

Jędrzejówka, 12 września 2021 r. godz. 15.00

REGULAMIN

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Goraju

Cele festiwalu;

– propagowanie i kultywowanie tradycji folkloru,

– poznanie muzyki ludowej regionu,

– ochrona i popularyzacja zanikających form folkloru muzycznego,

– prezentacja dorobku artystycznego gminnych zespołów,

– motywowanie społeczeństwa do aktywności artystycznej,

– odkrywanie zapomnianych pieśni i melodii ludowych,

– doskonalenie warsztatu muzycznego, wymiana doświadczeń,

– poznanie i promowanie twórczości Anny Malec z Jędrzejówki.

- Reklama -

W festiwalu mogą wziąć udział następujące podmioty wykonawcze z terenu Roztocza:

I – kapele ludowe,

II – soliści instrumentaliści

II – zespoły śpiewacze

IV– soliści śpiewacy

V – młodzi wykonawcy, którzy poznali muzykę ludową od mistrzów

Wszystkie podmioty wykonawcze prezentują po 2 utwory, mile widziana będzie przynajmniej jedna piosenka z repertuaru Anny Malec (nie dotyczy instrumentalistów)!

Czas prezentacji nie powinien przekraczać 10 min.

Zachęcamy do poszukiwań i prezentacji dawnych, zapomnianych i tradycyjnych dla naszego regionu utworów.

Tematyka tegorocznej edycji festiwalu jest dowolna

Zespoły powinny prezentować folklor muzyczny w jak najbardziej tradycyjny sposób
tj.: repertuar charakterystyczny dla naszego regionu, zgodny z tradycją, śpiew powinien być jednogłosowy,  wykonywany tzw. „białym głosem”, gra na tradycyjnych instrumentach zarówno w kapelach, jak i solo.

Zespoły śpiewacze wykonują swoje pieśni a cappella ( bez towarzyszenia instrumentów)!!!

Festiwal ma formę konkursu!

–  jury przyzna I, II i III miejsce w formie nagród rzeczowych,

–  uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki,

– ponadto zostanie przyznana nagroda specjalna za najlepsze wykonanie piosenki z repertuaru  Anny Malec.

Zdobywcy nagrody specjalnej i I miejsca w poprzedniej edycji festiwalu występują poza konkursem!!!

Kartę zgłoszenia należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju do dnia
30 sierpnia  2021 r.

Informacje dotyczące doboru repertuaru i programu dostępne są pod nr tel. GOK (084) 68 58 043

- Reklama -

Zostaw odpowiedź