- Reklama -

VI Kongres Mediacji Szkolnych

Data wydarzenia: 13/03/2019 - 14/03/2019
Godzina wydarzenia: 09:00

Lokalizacja: Biłgoraj, BCK


VI Kongres Mediacji Szkolnych jest to inicjatywa w pełni prospołeczna, której celem jest promocja idei mediacji, jako pozasądowej metody rozwiązywania konfliktów w szkole. Tematyka kongresu obejmuje mediacje szkolne i rówieśnicze, gdzie grupą docelową są placówki oświatowe z całego powiatu biłgorajskiego oraz z poza jego granic.

Kongres będzie skupiał dyrektorów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych/ /ponadgimnazjalnych, pedagogów szkolnych, wychowawców, koordynatorów d/s mediacji oraz mediatorów sądowych, zawodowych.

Celem Kongresu będzie również integracja środowisk mediacyjnych z województwa lubelskiego oraz środowisk oświatowych.

Wydarzenie to uzyskało honorowy patronat:

– Lubelskiego Kuratora Oświaty – Pani Teresy Misiuk

– Burmistrza Miasta Biłgoraj – Pana Janusza Rosłana

– Prezesa Sądu Rejonowego w Biłgoraju – sędziego Zbigniewa Łupiny

Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu: 883 403 239.

 

Ramowy plan wydarzenia:

 

VI KONGRES MEDIATORÓW SZKOLNYCH

Patronat:

Burmistrza Miasta Biłgoraj – Pan Janusz Rosłan

Lubelski Kurator Oświaty – Pani Teresa Misiuk

Prezes Sądu Rejonowego w Biłgoraju  – sędzia Zbigniew Łupina

Miejsce: Biłgorajskie Centrum Kultury

____

Organizatorzy:

Fundacja „Unia Regionalnych Centrów Mediacji,

Stowarzyszenie „Podkarpackie Centrum Mediacji”,

Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych,

Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Biłgorajski,

Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie,

Centrum Arbitrażu i Mediacji we Wrocławiu,

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie,

Stowarzyszenie „Roztoczańskie Centrum Mediacji”

____

Uczestnicy:

Dyrektorzy i nauczyciele szkół województwa lubelskiego oraz przedstawiciele programu „Szkoła Dialogu” z poszczególnych województw.

Planowana liczba uczestników: 280 osób

 

 

Cel Kongresu:

a) promocja mediacji szkolnych i rówieśniczych;

b) integracja środowisk mediacyjnych województwa lubelskiego

c) zainicjowanie ogólnopolskiego ruchu Szkół Dialogu.

 

 

Komitet Organizacyjny

Ilona Dzido – Dyrektor Roztoczańskiego Centrum Mediacji, przewodnicząca komitetu organizacyjnego

dr Emilia B. Sieńko-Kułakowska – Prezes Centrum Aritrażu i Mediacji Rzeszów

Anna Ficek – Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie

Jerzy Śliwa – Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych, Wiceprezes Krajowego Stowarzyszenia Negocjatorów i Prezes Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów

Wiesław Pałka – Stowarzyszenie „Podkarpackie Centrum Mediacji”

dr Sylwia Pelc – Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie

Martyna Ogrodnik – Centrum Arbitrażu i Mediacji we Wrocławiu

Marta Kuczyńska – Stowarzyszenie Mediatorów Polskich – Hrubieszów

Krzysztof Mojzych – Business Centre Club, CAM Wrocław

____________

 

 

Program:

13.03.2019  (środa)

8:30-9:00 – Rejestracja uczestników.

9:00-9:15 Otwarcie Kongresu: Pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty

9:15-9:30 – Powitanie uczestników – Prezes Sądu Rejonowego w Biłgoraju SSR Zbigniew Łupina

9:30-11:30 – Cz.1. „Mediacje szkolne”. Prezentacja tematu mediacji w oświacie, zasad i procedur wprowadzania mediacji do szkół, atuty mediacji w szkole.

11:30-11:45 – Przerwa.

11:45-13:30 – Cz.2. „Mediacje szkolne” – funkcjonowanie Klubów Młodego Mediatora w powiatach prężnie rozwiniętych, problematyka mediacji szkolnych, mediacja jako nauka zarządzania swoim konfliktem uczniów; korzyści płynące z mediacji dla dyrektora oraz kadry pedagogicznej

13:30-14:00 – przerwa

14:00-14:45 – „Mediacje rówieśnicze” – prezentacja Klubu Mediatorów Szkolnych

z Hrubieszowa – scenka symulacyjna, relacje uczniów na temat funkcjonowania Szkolnego Klubu Mediatora – Marta Kuczyńska

14:45-16:30 – „Mediacje klasyczne” – specyfika mediacji szkolnych i rówieśniczych w świetle idei mediacji. Podsumowanie pierwszego dnia  konferencji – Jerzy Śliwa, Anna Ficek

 

 

14.03.2019 (czwartek)

10:30-13:00 – „Szkoła Dialogu” – czyli o mediacjach w oświacie.  Funkcjonowanie mediacji z perspektywy dyrektora szkoły. Wiesław Pałka – Prezes Stowarzyszenia „Podkarpackie Centrum Mediacji”, założyciel „Szkoły Dialogu” .

11.30-11.45 – przerwa kawowa

11.45-13.00 – mediacje na kanwie regulacji prawnych, profilaktyki w oświacie, narzędzia jako skutecznego rozwiązywania sporów w aspekcie konfliktów szkolnych,  rówieśniczych, pracowniczych, cywilnych oraz karnych

13:00-13:30 – przerwa obiadowa

13:30-15:30 – „Mediacje na drodze do bezpiecznego: domu, mieszkania, osiedla, szkoły”. Część warsztatowa open-space.  Prowadzący: Jerzy Śliwa, Anna Ficek, Emilia B. Sieńko-Kułakowska

– zajęcia w  grupach: dyrektor, pedagog, wychowawca, mediator – grupy warsztatowe

15:30-16:30 – CSR czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – Sesja Podkarpackiego

i Dolnośląskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji z udziałem mediatorów we właściwości Sądów Okręgowych w Lublinie i Zamościu.  Prowadzący – Krzysztof Mojzych, dr Sylwia Pelc, Jerzy Śliwa.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.