- Reklama -

Rajd rowerowy – 100 km na 100-lecie Niepodległości

Data wydarzenia: 03/06/2018
Godzina wydarzenia: 07:00 - 19:00

Lokalizacja:


CELE RAJDU:
Rajd organizowany jest przez Oddział PTTK w Biłgoraju w ramach upamiętnienia setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości. Rajd prowadzi południową częścią powiatu biłgorajskiego w większości istniejącymi szlakami turystycznymi przez miejsca związane z historią odzyskiwania i utrwalania niepodległości Polski. Trasa rajdu ma długość około 122 km z tego około 18 km prowadzi po drogach gruntowych, pozostałe drogami asfaltowymi i szutrowymi.

TERMIN I MIEJSCE STARTU RAJDU:
3 czerwca (niedziela) 2018 roku – zbiórka o godz. 700 parking przy Sanktuarium św. Marii Magdaleny w Biłgoraju, ( za Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II) – start o godz. 730.
Zakończenie rajdu przewidziane jest około godz. 19-tej przy pomniku powstańców listopadowych w pobliżu kościoła p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Mari Panny i w Biłgoraju

PRZEBIEG RAJDU:
Około 122 km z tego około 18 km prowadzi po drogach gruntowych, pozostała trasa prowadzi drogami asfaltowymi i szutrowymi
Biłgoraj (Sanktuarium św. Marii Magdaleny w Puszczy Solskiej, pomnik powstańczy) – 5,1 km Sól (pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego przy kościele p. w. św. Michała Archanioła) przejazd przez Białą Ładę – przejazd przez Czarną Ładę w Dereźni (dalsza część rowerowym szlakiem zielonym) – Wola Dereźniańska – Ruda Solska – Wólka Biska – 22,4 km Biszcza (pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego przy budynku Urzędu Gminy) – Bukowina I – zjazd z drogi powiatowej pod pomnik Siekane 29, 5 km pamiętający powstanie styczniowe – przejazd przez drogę wojewódzką (835) w Płusach – Korchów – 42, 4 km Szarajówka (cmentarz zamordowanych mieszkańców miejscowości 18 maja 1943 roku) – Babice – Obsza 55, 4 km (pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego) 56 km posiłek w Zagrodzie Roztocze – Zamch – 69, 6 km Borowiec Głuchy (krzyż z 1905 roku) – 80 km Maziarze (pomnik partyzancki) – Fryszarka – 84, 5 km Osuchy (cmentarz partyzancki i pomnik Związku Strzeleckiego z 1933 roku) – 88 km Podsośnina (cmentarz z okresu I wojny światowej) – Szostaki – Pisklaki – 99, 5 km Aleksandrów ( pomnik poświęcony zamordowanym mieszkańcom Aleksandrowa w czasie II wojny światowej) – 103, 2 Margole (pomnik smoleński) – Brodziaki – Edwardów – 122,5 km Biłgoraj (pomnik z 1916 roku i pomnik powstańców styczniowych)

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Rajd jest odpłatny – wpisowe wynosi 16 zł. Rajd jest otwarty dla wszystkich chętnych, którzy czują się na siłach pokonać jego długą i wymagającą trasę.
Mogą wziąć w nim udział:
– wszyscy, którzy poosiadają rower wyposażony zgodnie z przepisami o ruchu drogowym (bardzo ważne są sprawne hamulce),
– dzieci i młodzież do lat 18 po przedstawieniu stosownego zezwolenia rodziców i pod opieką pełnoletniego opiekuna.

Formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest wypełnienie Karty zgłoszenia i Oświadczenia oraz wniesienie opłaty rajdowe przed startem, co umożliwi otrzymanie pakietu startowego. Wypełnienie Karty zgłoszenia i Oświadczenia jest również potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym Regulaminem rajdu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.

Karty zgłoszenia i Oświadczenia będą dostępne na stronie internetowej www.pttkbilgoraj.vdl.pl oraz w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju, ul. 3 Maja 3

Zapisy będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres pttkbilgoraj@op.pl lub w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju, ul. 3 Maja 3 do 30 maja 2018 r.

ORGANIZATORZY ZAPEWNAJĄ:
– opiekę w trakcie przejazdu trasy rajdu,
– ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
– serwis techniczny w miarę możliwości na trasie rajdu,
– smaczny posiłek regeneracyjny i napoje chodzące,
– pamiątkowe pakiety startowe (pamiątkowy proporczyk i folder z zaznaczonym przebiegiem trasy rajdu na mapie),
– przewodnictwo krajoznawcze na trasie rajdu
– informacje o historii miejsc, przez które będzie przebiegał rajd oraz historii regionu,

REGULAMIN RAJDU:
Obowiązki uczestnika rajdu:
– zapisanie się na listę uczestników rajdu,
– zapoznanie się z Regulaminem rajdu,
– podporzadkowanie się poleceniom organizatorów rajdu i kierownikom poszczególnych grup w trakcie przejazdu,
– przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego, w szczególności art. 32:
– liczba rowerów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać 15,
– odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 200 m,
– jazda w kolumnie nie zwalnia kierującego pojazdem od przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego,
– zgłoszenie organizatorom zamiaru odłączenia się od rajdu w trakcie przejazdu,
– przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, przeciwpożarowych oraz zasad przebywania w lasach,
– odpowiedzialność za udział w rajdzie młodzieży (do 18 roku życia) ponoszą opiekunowie, z którymi zgłosili się do udziału w rajdzie.

SPONSORRZY:
Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, Urząd Miasta Biłgoraj, Urząd Gminy Biszcza, Urząd Gminy Biłgoraj, Urząd Gminy Obsza, Urząd Miejski w Tarnogrodzie, Ambra S. A. w Biłgoraju, Zagroda Roztocze

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.