Erasmus+ kolejny raz w szkole w Woli Różanieckiej

„Read more-be more” to tytuł już trzeciego projektu europejskiego w ramach programu Erasmus plus, który będzie realizowany w Szkole Podstawowej w Woli Różanieckiej. Program jest skierowany do młodzieży w wieku 12-15 lat oraz nauczycieli.

Celem projektu jest pobudzenie zainteresowania uczniów czytaniem. Cele szczegółowe, jakie zakłada projekt, to: rozwój kompetencji w zakresie uczenia się przez całe życie poprzez rozwinięcie  umiejętności czytania i pisania uczniów, analizowanie tekstów literackich i nieliterackich w celu zrozumienia świata, w którym żyją. Ponadto projekt przyczyni się również do podniesienia kompetencji językowych uczniów. Partnerami projektu będą: Polska, Rumunia, Litwa i Turcja.

Beneficjenci programu Erasmus+ tworzą partnerstwa strategiczne w dziedzinie edukacji, szkoleń i młodzieży; zawierają sojusze na rzecz wiedzy oraz umiejętności sektorowych, a także budują potencjał w dziedzinie młodzieży. Uczestniczące w programie podmioty chętniej wdrażają innowacje: przygotowują atrakcyjniejsze programy kształcenia i szkolenia, szerzej wykorzystują technologie informacyjno-komunikacyjne. Dzięki Erasmusowi+ europejskie instytucje i organizacje częściej korzystają z doświadczeń innych podmiotów, a także rozwijają swój potencjał, co umożliwia im działanie na szczeblu międzynarodowym.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.