- Reklama -

- Reklama -

Energia ze słońca

- Reklama -

Gmina Goraj jest na końcowym etapie projektu montażu kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych. 30 października br. odbyło się spotkanie podsumowujące projekt, na którym zostały omówione instrukcje użytkownika oraz korzyści wynikające z odnawialnych źródeł energii.

Energia odnawialna to energia, którą uzyskuje się z naturalnych, powtarzających się procesów przyrodniczych. Kolektory słoneczne są najmniej uciążliwe dla środowiska oraz nie podlegają żadnym ograniczeniom środowiskowym. Celem realizowanego w gminie Goraj projektu było nie tylko zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z pieców na paliwa stałe, lecz również wzrost ilości energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych na terenie gminy oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy.

Warunkiem udziału w projekcie było: posiadanie na terenie gminy Goraj budynku mieszkalnego, posiadanie tytułu prawnego własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz posiadanie w nim instalacji ciepłej wody. Mieszkańcy biorący udział w projekcie byli zobowiązani do wypełnienia kwestionariusza zgłoszeniowego oraz podpisanie dwóch umów dotyczących użyczenia części nieruchomości oraz organizacyjno-finansowej. Należy dodać, że przez cały czas trwania projektu i przez 5 lat po zakończeniu prac urządzenia wchodzące w skład zamontowanych zestawów solarnych będą stanowiły własność gminy Goraj.

- Reklama -

W drodze przetargu został wyłoniony wykonawca inwestycji. Została nim firma SANITO z Warszawy, która dostarczenie i montaż zestawów solarnych wyceniła na kwotę 1 799 491,68 zł brutto. Od sierpnia do października 2018 roku w ramach projektu realizowanego w gminie Goraj zainstalowano trzy typy zestawów kolektorów słonecznych.

 Montując na dachu domu kolektory słoneczne, musimy wiedzieć, że zaspokajają one średnio do 70 proc. rocznego zapotrzebowania w energię cieplną potrzebną do podgrzania ciepłej wody użytkowej. Bardzo ważne jest to, że działanie kolektora nie jest uzależnione od mocy słońca, ale od naświetlenia. Od marca do października dobrze dobrany zestaw solarny zapewni nawet 80–90 procent zapotrzebowania na ciepłą wodę. A latem, w miesiącach najcieplejszych, może to być nawet 100 procent.

Warto również dodać, że samorząd gminy Goraj w 2019 roku planuje zrealizować projekt montażu 117 instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy, na który otrzymała dofinansowanie w ramach tego samego konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Lubelskiego.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystanie OZE, Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.