- Reklama -

- Reklama -

Ekwiwalent dla OSP na korzystniejszych zasadach

Wysiłek strażaków ratowników z terenu gminy Biłgoraj uczestniczących w akcjach ratowniczo-gaśniczych zostanie korzystniej wynagrodzony. Taką decyzję podjęli radni podczas ostatniej sesji.

- Reklama -

Trud i ciężka praca strażaków ratowników, członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Biłgoraj zostały docenione przez radnych gminy Biłgoraj, podczas ostatniej sesji.

Ustala się 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych oraz 15 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub inne uprawione podmioty – mówił Wiesław Różyński, wójt gminy Biłgoraj.

- Reklama -

Rada Gminy Biłgoraj podjęła jednomyślnie uchwałę, według której obecnie strażacy ochotnicy będą mogli otrzymywać ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach na korzystniejszych zasadach.

Wypłacanie ekwiwalentu pieniężnego strażakom ochotnikom reguluje ustawa o ochronie przeciwpożarowej. Członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwały. Wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Ekwiwalent jest wypłacany z budżetu gminy.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.