- Reklama -

- Reklama -

Egzamin na prawko zdasz w Biłgoraju

- Reklama -

 Zdać egzamin na prawo jazdy w Biłgoraju byłoby znacznie prościej niż w Zamościu czy Tarnobrzegu. Tam zdają najczęściej moi znajomi twierdzi niespełna 18-letni Kamil. Chociaż może już rozpocząć kurs, zastanawia się jednak, czy nie warto poczekać. Jego zdaniem, jeśli filia ośrodka WORD powstałaby w Biłgoraju, byłoby to dużym ułatwieniem. Biłgoraj nie jest trudnym miastem. Są pewne skrzyżowania, które mogą młodemu kierowcy sprawić trudność, ale godziny wyjeżdżone tylko w tym mieście ułatwiłyby sprawę dodaje. Kandydat na kierowcę, który chce zdać egzamin w Zamościu lub Tarnobrzegu, aby poćwiczyć jazdę w tamtych warunkach musi tam dotrzeć. To czas i stracone godziny w drodze przejechane w trasie. Wygląda to tak, że jedzie się na cały dzień, a faktycznie po mieście jeździ się godzinę lub półtorej maksymalnie twierdzi nasz rozmówca.

Mniej optymistycznie do tego pomysłu są nastawione szkoły nauki jazdy. Szczególnie te, które kursują do Tarnobrzega. Obawiają się, że stracą klientów, ponieważ egzamin będzie można zdać na miejscu. Filia ośrodka będzie zamojska, a tam samochody, na których uczą się kursanci, są inne niż w Tarnobrzegu. Możemy stracić pracę. Mamy kupione, często na kredyt, samochody, na których uczą się kursanci w ośrodku WORD w Tarnobrzegu. W Zamościu te pojazdy są inne, a każdy chce uczyć się na takich pojazdach, na jakich zdaje mówi jeden z pracowników szkoły nauki jazdy.

toyota Yaris

O pracach zmierzających do utworzenia w Biłgoraju filii Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego na łamach NOWej informujemy czytelników na bieżąco. Przez jakiś czas niemal pewne było, że powstanie ona na obiektach Ligi Obrony Kraju w Biłgoraju przy ul. Włosiankarskiej. Biłgoraj w tym roku kilka razy odwiedził dyrektor zarządu głównego Ligi Obrony Kraju płk Jerzy Długoszewski, uczestnicząc w spotkaniach z władzami miasta i powiatu. Władze LOK zapewniały, że z własnych środków pokryją koszty modernizacji i przystosowania obiektów. Pomysł ten jednak upadł. – Pomysł tej lokalizacji od początku był nietrafiony. Władze LOK z Warszawy przyjęły pomysł realizacji inwestycji przy ul. Włosiankarskiej. Przyjęliśmy to jako dobrą monetę. Przedstawiliśmy ten projekt do Zarządu Województwa Lubelskiego. Warszawskie władze LOK potwierdziły, że za własne środki dostosują infrastrukturę do potrzeb ośrodka egzaminowania kierowców – tłumaczył starosta Marian Tokarski. Koszt modernizacji to kwota rzędu 400 tys. zł. 

Pojawiły się jednak przysłowiowe „schody”. Warszawski LOK chciał zawrzeć z marszałkiem województwa lubelskiego umowę dotyczącą późniejszego zwrotu w ratach poniesionych kosztów. Ten na to zgody nie wyraził. – Miała to być rzecz do ustalenia. Marszałkowi to się nie spodobało, a każdy z nas chciałby tego zwrotu. Ta koncepcja upadła – wyjaśnia starosta Tokarski. 

Powstał pomysł, aby filia została zlokalizowana na obiektach Autodromu, chociaż początkowo mówiono, że tak być nie może ze względu na brak uregulowań prawnych dotyczących własności gruntów. Okazało się, że jest niesporna część terenu, gdzie baza taka może być usytuowana.

Dodaj szybkie ogłoszenie drobne na naszym portalu:

Przypomnijmy. W maju 2015 r. burmistrz miasta Biłgoraj i starosta biłgorajski zwrócili się do Zarządu Województwa  Lubelskiego z prośbą o utworzenie oddziału terenowego WORD w Biłgoraju, argumentując to oczekiwaniem społecznym miasta Biłgoraj i regionu. 7 września 2015 radni Sejmiku Województwa Lubelskiego podjęli uchwałę w sprawie wskazania miasta Biłgoraj jako miasta, w którym może być przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B.

20 września 2016 r. starosta biłgorajski wystąpił do Zarządu Województwa Lubelskiego o przyjęcie propozycji lokalizacji oddziału WORD Zamościu na terenie Autodromu, obiektu będącego w trwałym zarządzie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju. Zarząd Województwa Lubelskiego 27 września br. zaakceptował propozycję lokalizacji oddziału terenowego WORD w Zamościu na terenie Autodromu, przy ul. Motorowej 2 mówi w rozmowie z NOWą Beata Górka, rzecznik prasowy Województwa Lubelskiego. W październiku dyrektor WORD w Zamościu wystąpił do Marszałka Województwa Lubelskiego o zmianę statutu ośrodka. Jest to konieczne do przeprowadzenia zmian. W połowie listopada Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego Zamościu. – Obecnie trwają konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Zamościu, które zakończone zostaną w grudniu br. informuje Beata Górka.

W ciągu roku 3,5 tysiąca kandydatów na kierowców z powiatu biłgorajskiego przystępuje do egzaminu na prawo jazdy. Najwięcej osób decyduje się na zdawanie w WORD w Tarnobrzegu i Zamościu. Były też osoby, które zdawały w Przemyślu i Rzeszowie.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.