Automax

Edukacyjny projekt pod znakiem zapytania

Gmina Biszcza stoi na stanowisku, że dobrze wykształceni mieszkańcy to większa szansa na rozwój gminy. W związku z tym inwestuje w oświatę. Dlatego też włodarze gminy starali się o fundusze właśnie na oświatę. Wójt gminy podpisał nawet umowę z Urzędem Marszałkowskim na realizację Projektu pn. "Równy start dla wszystkich. Program zwiększający dostęp do dobrej jakości kształcenia ogólnego w szkołach z terenu gminy Biszcza".

Niestety między czasie pojawiły się przysłowiowe schody. Projekt, który miał się rozpocząć z początkiem grudnia, do tej pory stoi w miejscu. Powód? – Nie rozpoczęliśmy projektu edukacyjnego ze względu na brak współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Nie było przez kilka miesięcy akceptacji naszego wniosku, korespondowaliśmy cały czas. Teraz informacja jest taka, że dalej przesuwać tego nie możemy, musimy rozpoczynać początkiem grudnia – wyjaśniał Zbigniew Pyczko. Problem dotyczy też innej kwestii. Projekt miał być realizowany w partnerstwie ze spółką cywilną ALDEO Systemy Zarządzania w Rzeszowie. – Nie ma akceptacji ze strony Urzędu Marszałkowskiego, żeby cześć zadań z projektu było realizowane przez firmę partnerską, z którą podpisaliśmy umowę. Zostało to wcześniej przez Urząd Marszałkowski zaakceptowane pozytywnie – nie krył rozczarowania wójt. Teraz gmina musi wybrać jedno z dwóch rozwiązań. Albo realizuje projekt z partnerem i ryzykuje, bo nie ma pewności czy Urząd Marszałkowski zwróci pieniądze. Albo rezygnuje z realizacji projektu. Niestety, włodarze gminy bardziej przychylają się do tego drugiego rozwiązania.

Rezygnacja z tego projektu, to duża strata dla miejscowych szkół. Przypomnijmy, że zadanie to miało dotyczyć wszystkich trzech szkół: Biszczy, Bukowiny i Gozdu Lipińskiego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biszcza. W ramach projektu miały być doposażone pracownie informatyczne, matematyczne, chemiczne, fizyczne, przyrodnicze i geograficzne. Wszyscy nauczyciele mieli uczestniczyć w kursach przygotowujących do realizacji nowoczesnego procesu kształcenia. Wszyscy uczniowie mieliby możliwość uczestniczyć w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych podnoszących ich wiedzę i umiejętności oraz rozwijanie kompetencji kluczowych i postaw niezbędnych w życiu zawodowym i społecznym. W planie były zajęcia z doradztwa zawodowego, a dodatkową opieką mieli być objęci uczniowie niepełnosprawni i uczniowie wymagający szczególnych potrzeb edukacyjnych. Dla wszystkich uczniów klas starszych miały być zorganizowane bardzo atrakcyjne wycieczki trzydniowe do stolicy.

  Całkowita wartość projektu szacowana była na ponad 1 mln 200 tys. zł, z czego wkład własny stanowić miał około 5%. Projekt miał być realizowany przez półtora roku szkolnego począwszy od tego roku szkolnego.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.