- Reklama -

Edukacja to też inwestycja

Projekt gmina będzie realizowała w partnerstwie ze spółką cywilną ALDEO Systemy Zarządzania w Rzeszowie. Projekt będzie realizowany w ramach osi priorytetowej "Edukacja, kwalifikacje i kompetencje", działania  "Kształcenie ogólne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

  Projekt dotyczy wszystkich trzech szkół: Biszczy, Bukowiny i Gozdu Lipińskiego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biszcza.

- Reklama -

W ramach projektu zostaną doposażone pracownie informatyczne, matematyczne, chemiczne, fizyczne, przyrodnicze i geograficzne. Wszyscy nauczyciele będą uczestniczyć w kursach przygotowujących do realizacji nowoczesnego procesu kształcenia. Wszyscy uczniowie będą mieli możliwość uczestniczyć w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych podnoszących ich wiedzę i umiejętności oraz rozwijanie kompetencji kluczowych i postaw niezbędnych w życiu zawodowym i społecznym. Realizowane będą również zajęcia z doradztwa zawodowego i objęci zostaną dodatkową opieką uczniowie niepełnosprawni i uczniowie wymagający szczególnych potrzeb edukacyjnych. Dla wszystkich uczniów klas starszych zostaną zorganizowane bardzo atrakcyjne wycieczki trzydniowe do stolicy.

  Całkowita wartość projektu wyniesie ponad 1 mln 200 tys. zł, z czego wkład własny stanowić będzie około 5%. Obecnie gmina czeka na zgodę władzy wdrażającej na zmiany w projekcie i aneksowanie umowy wynikłe z reformy oświatowej (tj. likwidacja gimnazjów). Projekt będzie realizowany przez półtora roku szkolnego począwszy od tego roku szkolnego.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.