- Reklama -

- Reklama -

Dziwna historia z Biłgoraja. Jak jest mokro to … domu nie ma (zdjęcia)

Pamiętacie sprawę domu przy ulicy Gesinga w Biłgoraju? Owszem budynek jest, ale formalnie domem nie jest. Właśnie otrzymaliśmy stanowisko Urzędu Miasta Biłgoraj w tej sprawie. Mamy też zdjęcia zalanego Osiedla Różnówka.

- Reklama -

Kilka dni temu pisaliśmy o panu Józefie z ulicy Gesinga w Biłgoraju i jego domu, który formalnie domem nie jest.

 

Zobacz tutaj: https://gazetabilgoraj.pl/tu-mieszkaja-ludzie-ale-w-papierach-to-nie-jest-dom/

 

Pan Józef od lat biega po urzędach i bezskutecznie  stara się zmienić status budynku z usługowo – socjalnego, w którym mieszka jego rodzina,  na budynek  mieszkalny. Sprawa dwukrotnie miała swój finał w Samorządowym Kolegium Odwoławczym, które za pierwszym razem przekazało burmistrzowi sprawę do ponownego rozpatrzenia, a za drugim utrzymało w mocy pierwotną decyzję burmistrza, który na zmianę sposobu użytkowania budynku usługowo-socjalnego na budynek mieszkalny się nie zgodził.

Właśnie otrzymaliśmy stanowisko Urzędu Miasta w tej sprawie:

 

-W odpowiedzi na złożone zapytanie redakcji dot. Pana Józefa P.  uprzejmie wyjaśniam, że temat ustalenia warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowo – socjalnego na budynek mieszkalny, znajdującego się na działce nr 2/5, przy ul. Gesinga w Biłgoraju, był rozpatrywany i wielokrotnie wyjaśniany Panu P. informuje Regina Koszel – Cis z UM w Biłgoraju.

 

Urząd Miasta potwierdza, że Pan Józef starał się o zmianę sposobu użytkowania ww. budynku na cele mieszkaniowe przed wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Na podstawie wówczas obowiązujących przepisów nie mógł jednak uzyskać pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy. Należy tu wskazać, że projekty decyzji sporządzane są nie przez Burmistrza Miasta, lecz zgodnie z przepisami, przez osobę do tego uprawnioną – tj. urbanistę. Dla celów wydania właściwego rozstrzygnięcia w sprawie osoba uprawniona musi wykonać analizę funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu, która jest niezbędnym załącznikiem i podstawą do wydania właściwego rozstrzygnięcia w sprawie ustalenia treści merytorycznej decyzji administracyjnej. W przedmiotowym przypadku analiza sporządzona przez uprawnionego urbanistę wykazała, że wnioskowana działka znajduje się w terenie, dla którego nie jest możliwe pozytywne rozstrzygnięcie w sprawie wyjaśnia Regina Koszel-Cis

- Reklama -

W piśmie przesłanym przez Urząd Miasta wymieniono następujące przesłanki urbanisty, które wpłynęły na negatywne rozstrzygnięcie sprawy:

– wnioskowana działka położona jest poza obszarem układu urbanistycznego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zlokalizowanej w obszarze ul Gesinga,

– działka położona jest w tzw. „korytarzu ekologicznym” – Systemie Przyrodniczym Miasta i Gminy Biłgoraj, dla którego wskazuje się zachowanie ciągłości przyrody w czasie i przestrzeni – w warunkach nasilającej się antropopresji i wymaga przestrzegania podstawowych ekologicznych zasad kształtowania przyrody m.in. zachowania ciągłości przyrody w przestrzeni,

– wg dokumentu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest to teren doliny rzecznej.

 

– W uzupełnieniu do powyższego należy wskazać, że fakt położenia tego terenu w zasięgu wód zalewowych potwierdził się w 2021 r. kiedy to miało miejsce kolejne zalanie tych terenów, które wystąpiło po ulewnych deszczach w 2021r. – informuje Regina Koszel Cis.

Na potwierdzenie tych słów dostaliśmy zdjęcia terenu wykonane z drona.

 

 

Więcej o sprawie przeczytacie w papierowym wydaniu „Nowej Gazety Biłgorajskiej” już w najbliższy wtorek.

 

 

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.