- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Dzień Otwarty dla KGW

W sobotę (1 grudnia) w biłgorajskim oddziale ARiMR zorganizowano Dzień Otwarty dla KGW. Można było dowiedzieć się o tym, jak założyć lub wpisać koło do rejestru.

- Reklama -

Każde koło gospodyń wiejskich będzie miało osobowość prawną, będzie mogło zarabiać i starać się o dotację. To zmiany, które wprowadza nowa ustawa już przyjęta przez Sejm. Nowe przepisy przewidują, że w jednej wsi będzie mogło funkcjonować jedno KGW, które należy zarejestrować w rejestrze prowadzonym właśnie przez ARiMR. Pierwszeństwo wpisu mają już istniejące koła gospodyń wiejskich.

Żeby dane koło gospodyń wiejskich działało na podstawie nowej ustawy, musi zostać wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, który będzie prowadzić Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). 

- Reklama -

W ustawie przyjętej przez Sejm stwierdzono, że „koło gospodyń wiejskich jest dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządną społeczną organizacją mieszkańców wsi, wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich”. Zgodnie z tą ustawą KGW powinno działać na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet mieszkających na wsi oraz ich rodzin. Zadaniem KGW, według ustawy, ma być także dbanie o rozwój terenów wiejskich.

 

KGW powinny skupiać się na następujących zadaniach:

prowadzić działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;

prowadzić działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;

wspierać rozwój przedsiębiorczości kobiet;

inicjować i prowadzić działania na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;

upowszechniać i rozwijać formy współdziałania, gospodarowania i racjonalne metody prowadzenia gospodarstw domowych;

reprezentować interesy środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;

rozwijać kulturę ludową, w tym w szczególności kulturę lokalną i regionalną.

Zarejestrowane KGW będą mogły starać się o granty w wysokości od 3000 zł do 5000 zł (w zależności od ilości członków).

Pełne informacje, wzory pism oraz kontakty do pełnomocników można znaleźć na stronie Agencji pod adresem:

http://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich/dokumenty-niezbedne-do-przyznanie-pomocy.html

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.