- Reklama -

Dzieci rolników też ubezpieczone

 Powszechnie wiadomo, że dzieci w gospodarstwie bardzo często pomagają w przeróżnych pracach, niestety wiąże się to również z tym, że zdarzają się nieszczęśliwe wypadki z ich udziałem. Do tej pory nie były one objęte kompleksowym ubezpieczeniem, aż do teraz. – Umowa grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków obejmująca dzieci osób ubezpieczonych w KRUS została zawarta przez Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. po raz pierwszy. Obowiązuje ona w okresie od 14 października 2016 r. do 13 października 2017 r. – informowała w rozmowie z nami Patrycja Józefowicz z KRUS w Lublinie. – Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników w brzmieniu obowiązującym do 2 maja 2004 r. przewidywała możliwość ubiegania się o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej przez osobę bliską rolnikowi, mogło być to dziecko pracujące w gospodarstwie. Obecnie ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników nie zawiera takich uregulowań dodaje. 

Co zatem warto wiedzieć o tym ubezpieczeniu? Ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków objęte są dzieci od urodzenia do dnia ukończenia 16. roku życia, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno jest objęte ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie w KRUS. Ubezpieczenie w całości finansowane jest z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, rolnicy nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów. Nie potrzeba też żadnych dodatkowych zgłoszeń, ubezpieczeniem automatycznie objęte są dzieci rolników, którzy są ubezpieczeni w KRUS. – Zakres umowy grupowego ubezpieczenia jest szerszy obejmuje ona także inne nieszczęśliwe zdarzenia, które nie muszą mieć związku z wykonywaniem pracy rolniczej. Ubezpieczenie to obowiązuje przez całą dobę i w każdym miejscu, czyli także w szkole i nie koliduje z ubezpieczeniem szkolnym. W przypadku nieszczęśliwego zdarzenia można ubiegać się o świadczenie z tytułu każdej polisy oddzielnie – przedstawia Patrycja Józefowicz. W zakres ubezpieczenia wchodzą m.in. uszczerbek w wyniku nieszczęśliwego wypadku, porażenia prądem lub piorunem, nieumyślne zatrucia środkami chemicznymi, oparzenia i odmrożenia, ukąszenia, pogryzienia przez zwierzęta lub owady, pobyt w szpitalu, koszty leczenia, koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Dzieci objęte są również usługą assistant w ramach, której ubezpieczyciel oferuje pomoc medyczną, wizyty lekarza, pielęgniarki, dostawę leków, opiekę domową po hospitalizacji, transport medyczny oraz korepetycje. Suma ubezpieczenia wynosi 67 tys. zł. 

Samo zgłoszenie szkody odbywa się bezpośrednio u ubezpieczyciela ERGO Hestia telefonicznie lub mailowo. Zgłaszanie szkód: 

- Reklama -

– zgłoszenia drogą elektroniczną – szkody@ergohestia.pl

– zgłoszenie telefoniczne – 801 107 107; 58 555 5 555

– Centrum alarmowe Assistance – 24h – 22 522 29 90; 22 232 29 90

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.