Szkolenie język ang/niem/ros

Dzień Otwarty w Zespole Szkół Specjalnych

Dziś w Zespole Szkół Specjalnych w Biłgoraju odbył się Dzień Otwarty. Był on okazją do zapoznania się z pracą placówki.  Zespół Szkół Specjalnych jest placówką oświatową dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Edukacją obejmują dzieci i młodzież z upośledzeniem intelektualnym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, jak również dzieci z autyzmem. W skład Zespołu Szkół Specjalnych wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna z oddziałem gimnazjum, Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy. Pobyt w szkołach jest bezpłatny.

Nabór uczniów do szkół wchodzących w skład Zespołu odbywa się przez cały rok szkolny. Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność. Wymagane dokumenty przy przyjęciu do szkół: podanie do szkoły, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz ostatnie świadectwo szkolne.  

 

Jutro odbędzie się kolejny dzień Dni Otwarty. W tego placówka zaprasza na wykład dotyczący autyzmu. Spotkanie rozpocznie się o godz. 15 w budynku szkoły. Poprowadzi je dr nauk med. Bożena Śpila, która na co dzień zajmuje się diagnozą i terapią autyzmu w ramach Poradni Przyklinicznej SPSK w Lublinie, współpracuje również z wieloma organizacjami w zakresie tematyki autyzmu i niepełnosprawności intelektualnej. Na piątkowy wykład zaprasza dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Biłgoraju Marzena Kopacz wraz z kadrą nauczycielską. – Wykład jest otwarty i bezpłatny, przyjść może każdy zainteresowany tematem – dodaje Marzena Kopacz, dyrektor ZSS. 

– Piątkowe spotkanie będzie zainicjowaniem grupy wsparcia "Razem łatwiej" dla rodziców niepełnosprawnych uczniów naszej szkoły, ale nie tylko. Do grupy wsparcia zapraszamy również rodziców niepełnosprawnych uczniów oraz dzieci uczących się w innych placówkach czy  przedszkolach – mówi Lidia Młodowiec, koordynator grupy wsparcia, nauczyciel ZSS.  

 Udział w spotkaniach jest bezpłatny. W kwietniu planowane jest spotkanie z psychodietetykiem, w maju z ratownikiem medycznym, natomiast kolejne z innymi specjalistami. 

Grupa wsparcia prowadzona będzie w ramach projektu pt. "Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim". Dofinansowany on jest ze środków Aktion Mensch e.V., natomiast realizowany w partnerstwie ze Związkiem Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. W ramach tego międzynarodowego projektu w województwie lubelskim powstanie 5 grup samopomocowych w tym jedna w Biłgoraju.

 

 

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.