- Reklama -

Działania przeciwpowodziowe w powiecie i m. Biłgoraj

W dniu 23 czerwca br. na skutek kilkudniowych długotrwałych intensywnych opadów atmosferycznych przechodzących nad powiatem biłgorajskim doszło do licznych przypadków podnoszenia się stanów poziomu wód oraz w niektórych przypadkach nawet do wystąpienia wody z cieków wodnych i rzek, które zagrażały posesjom i budynkom na terenie powiatu biłgorajskiego.

Poniżej galeria fotografii (75 zdjęć z m. Biłgoraja oraz powiatu biłgorajskiego) 

Podczas ostatniej doby od godz. 7.30 w dniu 23 czerwca Stanowisko Kierowania KP PSP w Biłgoraju odnotowało 50 zdarzeń, przy których wymagana była interwencja strażaków. Na terenie miasta Biłgoraj doszło do podtopienia i zalania 27 posesji w tym budynków mieszkalnych. Najwięcej zgłoszeń odnotowano na ulicy Zamojskiej (8 – budynki mieszkalne i posesje). Kolejne zgłoszenia wpływały w odstępach od kilku do kilkunastu minut m.in. z ulicy Chłodnej, Łubiarskiej, Radzięckiej, Krzeszowskiej i innych rejonów miasta Biłgoraja oraz powiatu biłgorajskiego (m.in. z Aleksandrowa, Babic, Łukowej, Korczowa, Kolonii Sól, Soli, Lipin Dolnych, Różańca I, Zagródek). Liczba wpływających zgłoszeń z minuty na minutę wzrastała.

Ok. godz. 9.30 p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Biłgoraju st. bryg. Mirosław Bury z uwagi na sytuację pogodową polecił jednostkom PSP i OSP w KSRG utworzenie tymczasowych punktów kontrolnych stanu cieków wodnych na terenie całego powiatu i bieżące odczytywanie poziomu stanu wody na ciekach wodnych.

O godz. 13.00 w związku z zaistniałą sytuacją pogodową i licznymi podtopieniami posesji i budynków, Burmistrz Miasta Biłgoraja Janusz Rosłan zwołał posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym udział wzięli również przedstawiciele instytucji i służb funkcjonujących na terenie miasta Biłgoraja, m.in. Komendant Powiatowy PSP w Biłgoraju. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Wojsk Obrony Terytorialnej z Zamościa. W trakcie spotkania poruszono temat obecnej sytuacji pogodowej i hydrologicznej powiatu i związanych z nią zagrożeń dla miasta Biłgoraja i powiatu biłgorajskiego oraz podjęto decyzję o rozpoczęciu działań prewencyjnych związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym ulic Romanowskiego, Rolnej i Łubiarskiej zlokalizowanych w pobliżu zalewu rekreacyjnego Bojary, które 30 lipca 2011 r. ucierpiały na skutek przerwania wału zaporowego zbiornika retencyjnego. Działania przeciwpowodziowe jednostek PSP i OSP polegały m.in. na zabezpieczaniu budynków workami z piaskiem, wypompowywaniu wody z zalanych posesji oraz budynków, sprawieniu rękawa przeciwpowodziowego na dł. 500 m wzdłuż opaski odwadniającej zalewu i były wspierane przez Wojska Obrony Terytorialnej, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Biłgorajskiego, wójtów, burmistrzów gmin, na których wystąpiły zdarzenia. Do działań w rejonie zalewu Bojary zostały zadysponowane także jednostki PSP spoza powiatu biłgorajskiego, tj.:
– samochód dowodzenia i łączności SDŁ z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie,
– kontener przeciwpowodziowy z KP PSP w Kraśniku,
– zastęp z KP PSP w Puławach.

- Reklama -


Podczas działań w m. Babice ewakuowano 3 osoby z zalanej posesji.
Na terenie powiatu biłgorajskiego działania związane z usuwaniem podtopień zostały zakończone w godz. wieczornych 23 czerwca, natomiast działania prewencyjne w rejonie zalewu prowadzone były przez całą noc i kontynuowane dnia następnego.

W dniu 24 czerwca na teren działań przy zalewie Bojary przybył Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Szczepan Goławski w celu zapoznania się z sytuacją. Obecnie na terenie powiatu biłgorajskiego dalej prowadzone są działania związane z wypompowywaniem wody z obiektów i terenów oraz prowadzony jest stały monitoring zagrożenia powodziowego na terenie powiatu.

mł. bryg. Albert Kloc, Naczelnik wydziału operacyjno-szkoleniowego, KP PSP w Biłgoraju

Dziękujemy czytelnikom NOWej Gazety Biłgorajskiej za nadsyłane zdjęcia. 

 

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.