- Reklama -

Działalność Łukowskiego Zrzeszenia Plantatorów Tytoniu

Plantatorzy z Łukowej znani są z uprawy najwyższej jakości tytoniu, a sama miejscowość nazywana jest „stolicą polskiego tytoniu”. Na sukces produkcji składa się 50-letnia tradycja, doskonałej klasy surowiec, profesjonalna wiedza oraz ciężka praca rolników. Aby wspierać działalność plantatorów tytoniu powołane zostało Łukowskie Zrzeszenie Plantatorów Tytoniu. Głównym celem Zrzeszenia jest ochrona interesów rolników i zapewnienie opłacalności produkcji tytoniu.

Powołanie Zrzeszenia związane było m.in. z problemami w branży spowodowanymi zamiarem wprowadzenia niekorzystnego prawodawstwa unijnego i krajowego oraz krzywdzącymi praktykami (dotyczącymi np. zasad wykupu i klasyfikacji tytoniu) stosowanymi przez duże podmioty na rynku tytoniarskim. Dzięki konsolidacji powstała zjednoczona grupa, która posiada silną pozycję negocjacyjną i może występować jako organ opiniotwórczy oraz równorzędny partner w rozmowach dotyczących przemysłu tytoniowego na szczeblach krajowych i zagranicznych.

Działalność Łukowskiego Zrzeszenia Plantatorów Tytoniu obejmuje:

prowadzenie negocjacji z przetwórcami tytoniu (w tym z międzynarodowymi koncernami tytoniowymi) dotyczącymi cen oraz zasad wykupu tytoniu;

organizowanie branży tytoniarskiej przez umacnianie pozycji grup i organizacji producentów tytoniu;

rozwijanie różnych form wzajemnej współpracy producentów w dostosowaniu do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej;

reprezentowanie interesów Zrzeszenia wobec administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz podmiotów biznesowych;

działania na rzecz tworzenia warunków prawnych i organizacyjnych sprzyjających prowadzeniu i rozwojowi działalności rolniczej, zwłaszcza uprawy tytoniu;

- Reklama -

współudział w kształtowaniu polityki rolnej, w sytuacjach szczególnych – organizowanie różnych form protestu przewidzianych prawem;

prowadzenie działań promocyjnych poprzez organizację TYTONIAKÓW – ogólnopolskiego święta plantatorów tytoniu;

prowadzenie działalności doradczej, instruktażowej i szkoleniowej;

współdziałanie z organizacjami rolniczymi, placówkami naukowo-badawczymi i doradczymi;

zapewnienie członkom bieżącej informacji w sprawach organizacyjnych i merytorycznych;

pomoc członkom przy finansowaniu inwestycji ukierunkowanych na rozwój i modernizację gospodarstw;

prowadzenie działalności socjalnej i ubezpieczeniowej dla producentów i członków ich rodzin;

stymulowanie rozwoju grup producentów jako elementu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich;

dążenie do zapewnienia polskim producentom tytoniu niezbędnej konkurencyjności na europejskich i światowych rynkach.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.