- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Dyskutowano o edukacji i rynku pracy dla uchodźców z Ukrainy

Dziś 22 marca br. miało miejsce spotkanie, na którym omawiane były kwestie edukacji uchodźców z Ukrainy oraz kwestie związane z zatrudnieniem osób, które z Ukrainy uciekły. Jednym z tematów była także aklimatyzacja uchodźców oraz ich przystosowanie do polskiej kultury i życia w Polsce.

- Reklama -

Wicestarosta biłgorajski Tomasz Rogala, etatowy członek Zarządu Powiatu Maria Gałka, przewodniczący Rady Powiatu Marian Kurzyna i kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki spotkali się dziś z dyrektorami szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest powiat biłgorajski, dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy oraz dyrektorami jednostek podległych związanych z pomocą społeczną i oświatą. – W obecnej niełatwej sytuacji pewne sprawy muszą być przedyskutowane, ustalone w szerszym gronie, by była pełna korelacja naszych działań. Dziś chcieliśmy wypracować wspólny mianownik w kontekście przyjmowania uczniów do szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest powiat biłgorajski, przedyskutować kwestie związane z brakiem kompatybilności systemów oświaty polskiego i ukraińskiego oraz szukać takich rozwiązań, by ci uczniowie mogli być w naszych szkołach przyjęci i mogli pobierać naukę – mówi Tomasz Rogala, wicestarosta biłgorajski.

Szacuje się, że od czasu wybuchu wojny na Ukrainie naszą wschodnią granicę przekroczyło około 825 tys. dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Do tej pory naukę w polskich placówkach podjęło nieco ponad 10% z nich. Najwięcej w szkołach podstawowych. Jak wynika z informacji przedstawionych przez dyrektorów szkół średnich, dla których organem prowadzącym jest powiat biłgorajski, w I LO im. ONZ nauki nie podjął żaden uczeń z Ukrainy, który po 24 lutego uciekł przed wojną, dwie osoby pytały o możliwość przyjęcia do placówki. Do Zespołu Szkół Specjalnych wpłynęło jedno podanie o przyjęcie, jednak rodzice/opiekunowie nie przedstawili odpowiedniej opinii. Do RCEZ uczęszcza jeden uczeń. Do „Budowlanki” nie chodzi żaden uczeń z Ukrainy, który przybył do Polski po 24 lutego, a do ZSZiO w Biłgoraju przyjęto dwie osoby. Znają one w podstawach język polski, uczęszczają do klas branżowych.

Podczas spotkania rozmawiano także o konieczności integracji uczniów i zapewnienia im pomocy, w tym dodatkowych lekcji języka polskiego oraz o kwestii wydawania orzeczeń dla dzieci i ew. kwestii tzw. zespołów przygotowawczych dla uczniów z Ukrainy. Ustalono także, iż powstanie międzyszkolny zespół, który przygotuje instrukcje i formularze przyjęć uczniów do szkół średnich prowadzonych przez powiat biłgorajski.

- Reklama -

Podczas spotkania poruszano także kwestie związane z pomocą socjalną dla uchodźców, kwestie pieczy zastępczej, kwestie pomocy związanej z zapewnieniem noclegu, kwestie związane z zatrudnieniem. W kwestiach związanych z rynkiem pracy wypowiedziała się dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Jak poinformowała Danuta Łagożna, PUP przeznaczył jedno z pomieszczeń tylko i wyłącznie na rzecz obsługi uchodźców z Ukrainy, jest tam znający język ukraiński pracownik. Tworzona jest także baza pracodawców chcących zatrudnić u siebie osoby z Ukrainy. Urząd ma już konkretne oferty dotyczące branży gastronomicznej, usługowej czy związanej z krawiectwem.

Wicestarosta ma dziś także uczestniczyć w wideokonferencjach z udziałem ministra edukacji i nauki, wojewody lubelskiego i lubelskiego kuratora oświaty.

- Reklama -

1 komentarz
 1. Jan mówi

  #Tworzona jest także baza pracodawców chcących zatrudnić u siebie osoby z Ukrainy.”
  .
  Jak to się ma do artykułu Kodeksu Pracy:

  „Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy – jest niedopuszczalna.”

  Czy pracodawca może sobie zastrzec, że chce konkretnie Ukraińców, a Polaków nie?

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.