- Reklama -

Dyskusje o współpracy leśno-samorządowej

 Spotkanie jest kontynuacją współpracy, która zawiązała się między samorządowcami a Lasami Państwowymi dzięki poseł Agacie Borowiec. – Zaczęło się od tego, że w grudniu i styczniu rozmawialiśmy z dyrektorem generalnym Lasów Państwowych dr. inż. Konradem Tomaszewskim o możliwości objęcia powiatu biłgorajskiego pilotażowym programem współpracy leśno-samorządowej. Byłby to jedyny tego rodzaju program w kraju. Rozpoczęłam zbieranie informacji – mówiła na wstępie spotkania poseł Agata Borowiec. Dodała, że wraz z asystentem odwiedziła wszystkich wójtów i burmistrzów. Zależało jej na tym, aby pokazać jak najwięcej potrzeb, aby dyrektor Tomaszewski zauważył, że nasz powiat potrzebuje wsparcia. – Początkowo otrzymaliśmy informację, że otrzymamy kilka milionów, a ostatecznie udało się uzyskać ponad 17 ml zł na ten rok. Jest to ogromny sukces. Ja z tego bardzo się cieszę. Doceniam, że Lasy Państwowe chcą przeznaczyć tak duże środki na nasz powiat – podkreślała. Zaznaczyła, że udało się pozyskać środki dzięki współpracy z samorządami. Wyraziła nadzieję, że taka współpraca będzie trwała długo. 21 marca br. w Biłgoraju odbyła się konferencja, na której obecni byli wójtowie i burmistrzowie z gmin powiatu biłgorajskiego. Wówczas dyrektor Lasów Państwowych mówił, że nasz powiat potrzebuje ponad 40 ml zł na inwestycje.  Dyrektor generalny Lasów Państwowych dr inż. Konrad Tomaszewski poinformował, że powiat biłgorajski został wybrany do przeprowadzenia pilotażowego programu współpracy leśno-samorządowej. 25 kwietnia br. w biurze poseł na Sejm RP Agaty Borowiec odbyło się drugie już spotkanie samorządowców powiatu biłgorajskiego z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych. Z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych przybyli Krzysztof Janeczko, zastępca dyrektora generalnego ds. ekonomicznych oraz Piotr Młynarczyk, naczelnik Wydziału Infrastruktury. Ogłoszono wówczas, że powiat otrzyma 17 mln zł na inwestycje drogowe. Do realizacji wybrane zostały drogi naszego powiatu:

– droga gminna Edwardów – Biłgoraj, kwota dofinansowania 1,5 mln zł,

– droga powiatowa Smólsko – Biłgoraj, kwota dofinansowania 2 mln zł,

– droga powiatowa Gózd Lipiński – Potok Górny, kwota dofinansowania 1 mln 200 tys. zł,

– budowa drogi gminnej i leśnej Lipiny Górne Stoczek, kwota dofinansowania 150 tys. zł,

– droga powiatowa Aleksandrów – Szostaki, kwota dofinansowania 3 mln 700 tys. zł,

– przebudowa drogi Gościniec Fryszarkowski, kwota dofinansowania 1 mln 200 tys. zł,

– budowa ul. Nowej w Józefowie, kwota dofinansowania 850 tys. zł,

- Reklama -

– utwardzenie  odcinków drogi Stare Króle, kwota dofinansowania 1 mln zł,

– przebudowa drogi Sałatyn, kwota dofinansowania 385 tys. zł,

– przebudowa drogi leśnej Bukownica – Margole, kwota dofinansowania 4 mln 900 tys. zł,

– przebudowa drogi leśnej Bukonica Mała – Wolaniny, kwota dofinansowania 700 tys. zł.

Jest to okazja, aby pokazać doskonałą współpracę z Lasami Państwowymi. Ważne, aby przygotować się do kolejnego naboru. Dróg powiatowych, gminnych, które służą lasom, jest dużo. Liczę na dobrą owocną współpracę. Potrzebna jest dobra wola i kreatywność. Pieniądze, otrzymaliśmy z tego programu dzięki dobrej woli dyrekcji Lasów Państwowych. Doceńmy to, że chcą u nas inwestować. Jest to dla mnie ogromy sukces – mówiła podczas spotkania poseł Agata Borowiec. 

Następnie głos zabrał Piotr Młynarczyk, naczelnik Wydziału Infrastruktury. Mówił on m.in. o wewnętrznych uregulowaniach Lasów Państwowych umożliwiających tego typu współpracę. Dodał, że stosowne zarządzenie zostało podpisane 19 maja br. w trakcie obrad forum leśno-samorządowego. – Wspólne przedsięwzięcia z samorządami robimy od dawna. Nowością tego roku jest źródło finansowania inwestycji w postaci funduszu leśnego. To dało rangę pilotażowego programu – mówił. Zaznaczył, że ustalone zostały kryteria, według których drogi są zakwalifikowane do programu. – Realizacja przedsięwzięcia wspólnego polegającego na partycypacji w budowie, przebudowie lub remoncie drogi publicznej albo drogowego obiektu inżynierskiego ze środków związanych z funduszem leśnym jest możliwa po przeprowadzeniu kategoryzacji istotności finansowania tej inwestycji poprzez ustalone kryterium punktowe – podkreślał. 

Poseł Agata Borowiec zaznaczała, że wiele gmin zgłaszało zapotrzebowanie na projekty miękkie, np. ścieżki rowerowe, edukacyjne, odbudowanie infrastruktury turystycznej, religijnej. Przykładem jest gm. Potok Górny, gdzie dzięki programowi powstanie droga prowadząca do kultu religijnego. – Potrzebna jest kreatywność, zauważenie potrzeby i prośba o wsparcie – mówiła. 

 Swoimi spostrzeżeniami podzielił się również wójt gm. Łukowa Stanisław Kozyra. Zauważył, że po konferencji, która odbyła się w marcu, wielu samorządowców nie do końca wierzyło w sukces programu. – Wszystko wydawało się zbyt piękne, aby mogło znaleźć swoje praktyczne uzasadnienie. Jest to duże, ale niezwykle miłe zaskoczenie dla samorządów – mówił wójt. Wyraził radość z faktu, że tak duża inwestycja będzie realizowana na terenie gminy. – Mieliśmy informację, że nasz program może zaskoczyć powiat biłgorajski, ale że zaskoczy taką kwotą, to nie wiedzieliśmy – dodał. Podkreślił, że kwota, jaką otrzymał powiat, jest bardzo duża. Dziękował za to wszystkim osobom zaangażowanym. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.