- Reklama -

- Reklama -

Dyskusja o „Ogrodach”

Trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w osiedlu „Ogrody” w Biłgoraju. Dyskusja z udziałem projektanta miała miejsce w czwartek, 3 listopada.

Przebieg prac nad planem przedstawiła Regina Koszel-Cis z Urzędu Miasta Biłgoraj. Przypomniała, że we wrześniu 2015 r. odbyły się konsultacje społeczne, podczas których zaprezentowano cztery koncepcje zagospodarowania terenu. Mieszkańcy wybrali wariant z drogami wewnętrznymi. Następnie przygotowano projekt planu, który podlegał uzgodnieniom.

Jan Bibij, projektant, przedstawił założenia planu. Mówił, że teren jest objęty obowiązującym planem, a celem zmiany jest zwiększenie intensywności zabudowy na tym terenie. Jest to teren zabudowy jednorodzinnej z dopuszczeniem usług. – Główna zmiana polega na tym, aby zagwarantować w przyszłości i obecnie możliwość podziału tego terenu na działki w zabudowie jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej. Kto nie zechce, nie musi tego robić, ale ma taką możliwość, aby podzielić na działki mniejsze. Wówczas dojazd do tych działek będzie w formie służebności gruntowej lub wydzielonej geodezyjnie drogi wewnętrznej – tłumaczył.

- Reklama -

Projektant wyjaśnił, że minimalna działka może być wydzielona w zabudowie jednorodzinnej wolnostojącej o powierzchni 600 mkw., a bliźniaczej 400 mkw. Określono, że pożądana wielkość działek to 900 mkw. dla działek w zabudowie wolnostojącej i 600 mkw. w zabudowie bliźniaczej. W stosunku do wydzielonych dróg ustalona linia nieprzekraczalna zabudowy wynosi od 1,5 m do 6 m.

Na całości terenu przewiduje się budowę do dwóch kondygnacji w zabudowie mieszkalnej, której wysokość nie może przekroczyć 10 m. Dopuszczono realizację nieuciążliwych miejsc pracy, które spełniają warunki sanitarne dla tego sąsiedztwa. Nie mogą one wymagać transportu ciężkiego. Wprowadzono nakaz wprowadzenie zieleni ozdobnej, a więc szczególnego traktowania terenu ze względów krajobrazowych. W każdym budynku mieszkalnym może być do 40% powierzchni użytkowej usług. Parkingi pod ten cel mieszkańcy muszę lokalizować na terenie własnym. Wysokość budynków wolnostojących nie może przekroczyć 7 m, a gospodarczych 4,5 m. Projektant tłumaczył, że drogi wewnętrzne projektowane są w ramach jednej działki lub działek sąsiednich. Jeśli są one wspólne, musi być zgoda obu sąsiadów.

 Mieszkańcy pytali, co kierowało projektantem przy wydzielaniu dróg. – Racjonalne zagospodarowanie terenu w celu umożliwienia podziału. Każda działka jest inna i ma inną zabudowę – tłumaczył Jan Babij.

Do 18 listopada br. plan będzie wyłożony do wglądu. Zainteresowani mieszkańcy mogą się z nim zapoznawać w pokoju nr 3 Urzędu Miasta Biłgoraj, Plac Wolności 16, w godz. od 8.00 do 15.30. Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Należy je składać na piśmie do burmistrza miasta Biłgoraj na adres: Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można składać do 5 grudnia br.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.