Dyrektor szkoły poszukiwany

W Lipinach Dolnych przed reformą funkcjonowały dwie szkoły. Dyrektorem szkoły podstawowej był Zenon Zielonka, natomiast dyrektorem gimnazjum Adam Przytuła. Od tego roku szkolnego nie ma już gimnazjum. Dzieci i młodzież uczą się w szkole podstawowej, której dyrektorem jest Zenon Zielonka, zaś zastępcą Adam Przytuła. 

Teraz wójt gminy Potok Górny ogłosił konkurs na dyrektora tej placówki. Przypomnijmy, kto może zostać dyrektorem szkoły. Przeważnie dyrektorem szkoły zostaje nauczyciel o odpowiednim stopniu awansu zawodowego. Sam fakt bycia nauczycielem to jednak za mało, aby objąć stanowisko kierownicze w szkole. Przyszły dyrektor musi spełniać określone wymogi w zależności od rodzaju szkoły lub innej placówki oświatowej, którą ma pokierować. Stanowisko dyrektora przedszkola czy szkoły może być powierzone nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który ukończył studia wyższe magisterskie i ma przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce oświatowej, lub studia wyższe, lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. Posiada też co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego. Nie tylko nauczyciel może kierować szkołą. Warunki są takie, że osoba ta musi ukończyć studia wyższe magisterskie, posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, ma wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi kształcenia w szkole lub zakresowi zadań placówki.

Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza się na 5 lat szkolnych. Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły na okres krótszy niż 5 lat może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach, przy czym ustawa o systemie oświaty nie wskazuje nawet przykładów sytuacji uzasadniających powierzenie stanowiska na okres skrócony.

Lista niezbędnych dokumentów jest dostępna na stronie internetowej gminy. Kandydaci muszą m.in. napisać uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipinach Dolnych. Wymagane jest też przedstawienie życiorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej. Osoby zainteresowane tym stanowiskiem swoje oferty mogą składać w terminie do 1 grudnia 2017 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Potok Górny 116. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Potok Górny. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.