- Reklama -

- Reklama -

Dyrektor gimnazjum jest, przedszkola jeszcze nie

- Reklama -

7 czerwca br. odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie i dyrektora Przedszkola Miejskiego. Komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Janusza Skubisza na dyrektora gimnazjum. Janusz Skubisz był jedynym kandydatem na to stanowisko. – Kandydat na stanowisko dyrektora przedszkola nie stawił się na konkursie. Ponadto wyjaśniono, że nie spełnia wymagań, tym samym konkurs nie wyłonił kandydata na dyrektora Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie – informował nas burmistrz Eugeniusz Stróż.

Przypomnijmy, kto może zostać dyrektorem szkoły. Przeważnie dyrektorem szkoły zostaje nauczyciel o odpowiednim stopniu awansu zawodowego. Sam fakt bycia nauczycielem to jednak za mało, aby objąć stanowisko kierownicze w szkole. Przyszły dyrektor musi spełniać określone wymogi w zależności od rodzaju szkoły lub innej placówki oświatowej, którą ma pokierować. Stanowisko dyrektora przedszkola czy szkoły może być powierzone nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który ukończył studia wyższe magisterskie i ma przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce oświatowej lub studia wyższe, lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. Posiada też co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego. Nie tylko nauczyciel może kierować szkołą. Warunki są takie, że osoba ta musi ukończyć studia wyższe magisterskie, posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, ma wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi kształcenia w szkole lub zakresowi zadań placówki.

urząd MArszałkowski projekt

Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza się na 5 lat szkolnych. Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły na okres krótszy niż 5 lat może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach, przy czym ustawa o systemie oświaty nie wskazuje nawet przykładów sytuacji uzasadniających powierzenie stanowiska na okres skrócony. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.