Moto Tech

- Reklama -

Druhowie z Gminy Frampol świętowali w Smoryniu

Obchody Gminnego Dnia Strażaka i 20-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Smoryniu odbyły się w niedzielę 8 maja. W święcie uczestniczyli druhowie strażacy z całej Gminy Frampol, mieszkańcy oraz zaproszeni goście. Głównym organizatorem uroczystości był Burmistrz Frampola, Prezes ZG Zw. OSP RP Tadeusz Niedźwiecki, oraz jednostka OSP Smoryń z Prezesem Feliksem Kuna.

- Reklama -

Uroczystości rozpoczęły się od zbiórki Jednostek OSP i pocztów sztandarowych. Przy dźwiękach Gminnej Orkiestry Dętej pod batutą kapelmistrza Tadeusza Serockiego, pododdziały strażaków przemaszerowały na plac przed szkołą w Smoryniu. Kolumnę prowadził Komendant Gminny Zw. OSP druh Zenon Odrzywolski. Zebrani minutą ciszy uczcili zmarłych strażaków. Całość uroczystości prowadził Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Frampol Kazimierz Oszust. – Dzień Strażaka to święto tych, którzy pełnią niebezpieczną, ale też w swoisty sposób piękną służbę. Bo czyż może być coś piękniejszego w życiu człowieka, niż dawanie siebie samego bliźnim? – mówił Dyrektor Kazimierz Oszust.
Od meldunku Komendanta Gminnego Zw. OSP RP do Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Biłgoraju rozpoczęła się oficjalna częsc uroczystości. Przy odegranym hymnie państwowym uroczyście podniesiona została flaga, po czym została odprawiona Msza Święta w intencji wszystkich strażaków. Mszę celebrował Powiatowy Kapelan OSP Ks. proboszcz Krzysztof Gajewski. Po liturgii gości przywitał Prezes OSP Smoryń Feliks Kuna, a rys historyczny jednostki przedstawił Naczelnik Artur Kurzawski. Następnie odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia medali i odznaczeń. Aktu wręczenia zasłużonym druhom dokonali: Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Biłgoraju st. bryg. mgr inż. Sławomir Zygmunt, Prezes ZG Zw. OSP RP Tadeusz Niedźwiecki oraz Prezes OSP Smoryń Feliks Kuna.
Po akcie wręczania medali głos zabrał gospodarz Gminy Frampol Burmistrz Tadeusz Niedźwiecki: – Dziękuję wam za służbę, za gotowość do niesienia pomocy. Wiem, że zawsze możemy na was liczyć – w różnych, trudnych sytuacjach, gdy trzeba działać dla społeczności. Ale straże, na co dzień, nie tylko zajmują się gaszeniem pożarów i niesieniem pomocy. Ochotnicze Straże Pożarne są symbolem działalności społecznej. Druhowie poświęcają własny czas, by dać coś od siebie społeczeństwu – mówił Burmistrz Tadeusz Niedźwiecki życząc druhom i ich rodzinom wszelkiej pomyślności.
Głos zabrali także zaproszeni goście: Marian Ozimek, pierwszy Naczelnik Gminy we Frampolu, Starosta Biłgorajski Marian Tokarski, Wójt Gminy Biłgoraj Wiesław Różyński. Podziękowali strażakom za służbę i gratulowali jednostce OSP ze Smorynia prężnej działalności. Okolicznościowy wiersz przeczytała miejscowa poetka ludowa Janina Glina. Wśród zaproszonych gości byli ponadto: członkowie Zarządu Powiatu: Adam Banak i Alfred Sobótka, radny Rady Powiatu Ryszard Jabłoński, Przewodniczący Rady Miejskiej we Frampolu Wojciech Kowalik, Sekretarz Gminy Frampol Józef Rudy, dyrektor Samorządowego Zespołu Szkolnego we Frampolu Elżbieta Chmiel, Dyrektor SP w Woli Radzięckiej Stanisław Saj, radni Rady Miejskiej we Frampolu.
Po części oficjalnej wystąpił zespół GOSPA z Karolówki, a dla wszystkich uczestników druhowie przygotowali grochówkę.
Lista odznaczonych druhów:
Medalem Srebrnym za zasługi dla pożarnictwa odznaczenie zostają druhowie:
1. Kuna Feliks – OSP Smoryń
2. Balicki Andrzej – Smoryń
3. Tujaka Ryszard – Smoryń
4. Wojciech Kurzawski – Smoryń

Medalem Brązowym za zasługi dla pożarnictwa odznaczenie zostają druhowie:
1. Łyp Andrzej – OSP Smoryń
2. Kurzawski Artur – Smoryń
3. Tujaka Zbigniew – Smoryń
4. Altbum Mieczysław – Smoryń
5. Glina Kazimierz – Smoryń
6. Glina Henryk – Smoryń
7. Mielnik Andrzej – Smoryń
8. Furlepa Mirosław – Smoryń
9. Kuna Emil – Smoryń
10. Kurzawski Daniel – Smoryń
11. Kuna Piotr – Smoryń
12. Piotr Falak – OSP Sokołówka
Odznakę „Strażak Wzorowy” za zasługi dla pożarnictwa otrzymują druhowie :
1. Kuna Wojciech – OSP Smoryń
2. Mękal Adam – Smoryń
3. Deruś Dariusz – Smoryń
4. Mieczysław Altbum – Smoryń
5. Galant Zbigniew – Smoryń
6. Dawid Sirko – OSP Sokołówka
Odznaki za wysługę lat nadane przez Prezydium Zarządu Miejsko Gminnego -we Frampolu:
1. Feliks Kuna – Prezes OSP – XX lecie
2. Artur Kurzawski – Naczelnik – XX lecie
3. Andrzej Łyp – Skarbnik – XX lecie
4. Robert Polak – XX lecie
5. Piotr Stańczyk – XX lecie
6. Wojciech Kurzawski – XX lecie
7. Zygmunt Czajka – XX lecie
8. Zbigniew Tujaka – XX lecie
9. Andrzej Mielnik – XX lecie
10. Mieczysław Altbum – XX lecie
11. Kazimierz Glina – XX lecie
12. Henryk Glina – XX lecie
13. Ryszard Tujaka – XX lecie
14. Andrzej Balicki – XX lecie
15. Mirosław Furlepa – XX lecie
16. Piotr Kuna – X lecie
17. Daniel Kurzawski – X lecie
18. Emil Kuna – X lecie
19. Kamil Kapuśniak – X lecie
20. Kamil Kubina – X lecie
21. Damian Furlepa – X lecie

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.