- Reklama -

Drogi zniszczył kataklizm

 

 Minister Joachim Brudziński, szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  wręczył gminom promesy na dofinansowanie odbudowy dróg. Uroczystość odbyła się 12 kwietnia w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Uczestniczyli w niej nasi samorządowcy. – MSWiA wywiązuje się z oczywistej powinności wspierania samorządów, a co za tym idzie obywateli, którzy potrzebują pomocy – powiedział minister Brudziński w Lublinie. – Jeśli chodzi o sprawne zarządzanie finansami publicznymi, Państwo najlepiej wiecie jak to robić. Każda złotówka z pieniędzy publicznych mądrze wydana przynosi zwielokrotnione korzyści – podkreślił szef MSWiA na spotkaniu z samorządowcami.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczyło na promesy dla województwa lubelskiego ponad 13,8 mln zł. Pieniądze te zostaną wykorzystane przez 5 powiatów i 30 gmin. Inwestycje będą dotyczyły głównie odbudowy i remontów dróg uszkodzonych w wyniku gwałtownych zjawisk atmosferycznych.

W gronie szczęśliwców znalazły się również nasze gminy. Gmina Biszcza przebuduje drogę gminną w miejscowości Bukowina, uszkodzoną w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 r. Dotacja wynosi 762 tys. zł. Gmina Goraj odbuduje drogę gminną w miejscowości Majdan Abramowski, uszkodzoną w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2016 r. Na ten cel otrzymała 120 tys. zł dotacji. Gmina Turobin otrzymane 375 tys. zł przeznaczy na remont drogi gminnej nr 113301L w miejscowości Żurawie, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.

Powiat biłgorajski otrzymane 204 tys. zł przeznaczy na remont mostu w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Żurawie, uszkodzonego w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.

Program usuwania skutków klęsk żywiołowych funkcjonuje od 1998 r. Zadania objęte programem usuwania skutków klęsk żywiołowych realizowane są przez samorządy na ich wniosek jako zadania własne. Podstawą do ubiegania się o dotację jest pozytywna weryfikacja strat spowodowanych przez zdarzenia noszące znamiona klęski żywiołowej, dokonana przez komisję powołaną przez wojewodę lubelskiego oraz zabezpieczenie w budżecie jednostki kwoty udziału własnego zadania na poziomie co najmniej 20 proc.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.