- Reklama -

Drogi w powiecie biłgorajskim mamy coraz lepsze

Stan dróg w powiecie biłgorajskim jest coraz lepszy. Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju podsumowuje miniony rok. Wykonano szereg inwestycji drogowych. Były remonty, przebudowy dróg i chodników.

Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju odpowiada za 585 km dróg w powiecie biłgorajskim. Z roku na rok ich stan poprawia się. Dróg w stanie dobrym i bardzo dobrym jest 74%. Niewybudowanych jest 10% dróg. Natomiast 16% dróg potrzebuje interwencji inwestycyjnej.

Zarząd Dróg Powiatowych środki finansowe kieruje na trzy grupy działań: bieżące utrzymanie dróg (letnie i zimowe), zadania inwestycyjne, prowadzenie ustawowych działań administracyjnych (przeglądy dróg i mostów, wydawanie decyzji administracyjnych, przetargi, wizje lokalne). 

Łączna wartość nakładów na drogi powiatowe to kwota ponad 25,5 mln zł. Wchodziły w to środki zarówno samorządu powiatu, jak i zewnętrzne.

W minionym roku wyremontowano i przebudowano aż 36,2 km, wyposażając je w nową nawierzchnię bitumiczną. Przebudowano jedno skrzyżowanie typu rondo oraz wybudowano blisko 11 km nowych chodników.

W minionym roku po raz drugi realizowany był program tzw. chodnikowy. Polegał on na budowie chodników przy współfinansowaniu samorządu powiatu i gmin. W ramach programu siedem gmin otrzymało dotację od powiatu o łącznej kwocie ponad 890 tys. zł na budowę chodników.

- Reklama -

W sprawie realizacji zadań drogowych zawarto 22 porozumienia z gminami. Ich zakres dotyczył inwestycji w zakresie przebudowy nawierzchni dróg bitumicznych i budowy chodników.

Główne inwestycje realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych to przebudowa dróg rozpoczęta w 2019 roku. Chodzi o przebudowę ciągu dróg powiatowych na trasie Gródki – Gilów – Hosznia – Teodorówka – Komodzianka – Chłopków oraz przebudowę drogi powiatowej Biszcza – Tarnogród. W pierwszej inwestycji przebudowano 18 km dróg, a w drugiej 6 km. Dodatkowo rozpoczęto trzy duże inwestycje w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zakończone one zostaną w roku bieżącym. Mowa o inwestycjach na trasie: Zagroble – Załawcze – Rokitów – Żurawie – Gaj Czernięciński – Wólka Czernięcińska (10,5 km), przebudowę dróg powiatowych na trasach: Długi Kąt – w kierunku Krasnobrodu oraz Szopowe – Górniki – Stanisławów (razem 12,5 km) i przebudowę dróg powiatowych na odcinku Babice – Dorbozy (5 km).

Dodatkowo wykonano przebudowę skrzyżowania ul. Lubelskiej i ul. Nadstawnej w Biłgoraju, remont chodnika przy ul. Bartoszewskiego, remont drogi powiatowej na trasie Lipiny Dolne – Potok Górny, remont drogi powiatowej w miejscowości Wola Kulońska, remont drogi powiatowej na odcinku Majdan Stary – Zanie, remont drogi powiatowej w miejscowości Zagrody Dąbrowickie, remont drogi Kolonia Teodorówka, Smoryń, Pulczynów, Wola Kątecka w kierunku Żelebska.

W minionym roku opracowano także dokumentacje projektowe na: remont ul. Nadstawnej w Biłgoraju; remont mostu na ul. Granicznej; remont mostu na ul. Lubelskiej; projekt przebudowy drogi 2908L Bononia – Wola Radzięcka; projekt przebudowy drogi powiatowej 2947 L Zwierzyniec – Tereszpol.

Samorząd powiatu udzielił dotacji samorządom na: opracowanie dokumentacji projektowej na ul. Narutowicza i oczyszczanie miasta. Plany na najbliższy czas są ambitne. W roku 2020 złożono wnioski o dofinansowanie zadań drogowych do Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2021-2022 na zadania “Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2944 L Podsośnina Łukowska – Tarnogród”; “Przebudowa drogi powiatowej nr 2908 L Bononia – Wola Radzięcka”; “Przebudowa drogi powiatowej nr 2929 L Dereźnia – Budziarze”.

 

- Reklama -

- Reklama -

2 Komentarze
  1. True mówi

    Artykuł sponsorowany przesz starostwo powiatowe.

  2. Marek mówi

    A droga Biłgoraj Tomaszów do jakiej klasy dróg oceniacie?

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.