Drogi, remonty i sprzęt

Rada Miejska we Frampolu pod koniec grudnia zatwierdziła  podział funduszu sołeckiego na 2018 rok. Poszczególne sołectwa zgłaszały swoje propozycje zadań podczas zebrań sołeckich. Już wiadomo, że w sołectwie Chłopków za 13 919 zł zostanie wykonany remont drogi gminnej, który będzie polegać na wyłożeniu podłoża płytami betonowymi. Za kolejne 2283 zł zakupiony zostanie tłuczeń na drogi i wygony. 717 zł wyniesie koszt transportu.
W Karolówce pieniądze z funduszu zostaną podzielone następująco: 4 tys. zł przeznaczono na zakup wyposażenia dla OSP, 2283 zł na zakup kruszywa, 717 zł na jego transport, a 12 383 zł na remont świetlicy wiejskiej. Natomiast w Kątach mieszkańcy zdecydowali całą kwotę 15 474 zł wydać na budowę oświetlenia ulicznego. 
Mieszkańcy Komodzianki przeznaczyli 5 tys. zł na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, 2500 zł wydadzą na remont motopompy strażackiej, a 8335 zł na remont dachu przy budynku świetlicy wiejskiej. 
W Korytkowie Małym 9944 zł przeznaczono na remont boiska za szkołą podstawową, 5000 zł na zakup kosiarek do koszenia trawy wokół remizy, a kolejne 5000 zł na zakup sprzętu dla OSP. Mieszkańcy Teodorówki-Kolonia postanowili, że w 2018 roku za 12 090 zł wykonają prace geodezyjne związane z wytyczeniem drogi gminnej. W Pulczynowie natomiast za 12 812 zł wyremontowana będzie część świetlicy wiejskiej, a konkretnie sala świetlicowa i magazynek. 
Mieszkańcy Radzięcina zdecydowali, że fundusz sołecki (30 192 zł) w całości przeznaczą na remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej. Natomiast w Rzeczycach fundusz rozdysponowano na cztery zadania. Za 2000 zł będzie pomalowana świetlica wiejska, 1500 zł przeznaczono na remont przepustu na drodze gminnej, za 9501 zł zakupiony zostanie tłuczeń, a 2965 zł to koszt jego transportu. 
12 200 zł na tłuczeń i 3799 zł na transport zdecydowali się wydać mieszkańcy Smorynia. W Starej Wsi tłuczeń zostanie zakupiony za 500 zł, a 12 707 zł przeznaczono na remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej. W Sokołówce za 16 656 zł będzie budowane oświetlenie uliczne. W Teodorówce 20 tys. zł zostanie wydane na ułożenie płyt na drodze gminnej. Za 3290 zł zaplanowano zakup tłucznia, a jego transport ma kosztować 1021 zł.
Mieszkańcy Woli Kąteckiej postanowili, że 11 728 zł z funduszu sołeckiego wydadzą na zakup bramy do garażu OSP, mieszkańcy Woli Radzięckiej 18 102 zł przeznaczyli na remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej.
 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.