Drogi oficjalnie otwarte

 

Spotkanie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju. Jak podkreślił na wstępie starosta Kazimierz Paterek jest to symboliczne otwarcie tych dróg, ponieważ mieszkańcy korzystają z nich od kilku miesięcy. – Jest to okazja dla nas jako samorządu powiatowego i samorządów gminnych, aby pochwalić się, aby przedstawić w naszym odczuciu dobrą współpracę  mówił. Przedstawił stan sieci dróg na terenie powiatu. – W ostatnich latach zarząd powiatu dokładał sporych starań w dążeniu do poprawy jakości dróg za pośrednictwem różnych programów. Jednak niektóre drogi nie wpisują się w żadne programy. Jedyną nadzieją na poprawę dróg prowadzących przez lasy do niewielkich miejscowości jest fundusz współpracy leśno-samorządowej. Jako powiat biłgorajski w latach 2016-1017 z tych funduszy bardzo skorzystaliśmy – mówił. Zaznaczył, że z tych środków powstało 31 km dróg powiatowych i 10 km dróg gminnych. Fundusze te pokrywały w niektórych przypadkach znaczną część kosztów realizacji inwestycji. – Środki z tych funduszy są nieocenione w poprawie bezpieczeństwa poruszania się po tych drogach. Dziękuję za pomoc w realizacji tych zadań. W sposób szczególny dziękuję poseł Agacie Borowiec. Pani osoba jest dla nas odpowiedzialnym, życzliwym ambasadorem naszych spraw w Warszawie – zaznaczył. Starosta Paterak podkreślił, że Konrada Tomaszewskiego, dyrektora generalnego Lasów Państwowych, traktuje jako przyjaciela Ziemi Biłgorajskiej, jako człowieka wrażliwego, zafascynowanego Biłgorajszczyzną. 

 Poseł Agata Borowiec odczytała wystosowany na tę uroczystość list ministra środowiska Jana Szyszki. –Oddawana do użytku droga to dowód na to, że Lasy Państwowe to sprawny zarządca i obrońca dóbr naturalnych, lecz także instytucja blisko współpracująca z lokalną społecznością. Lasy Państwowe są istotnym partnerem dla samorządu biłgorajskiego w wykonywaniu codziennych zadań. Dzięki tej współpracy wspierany jest rozwój regionu, który nie znajduje się w wielkich aglomeracjach – napisał minister.

Poseł Agata Borowiec podziękowała Lasom Państwowym za to, że współpracują z samorządem i tak mocno inwestują, i poczuwają się do odpowiedzialności na rzecz rozwoju terenów niezurbanizowanych w szczególności na rzecz naszego powiatu. Przypomniała, że łącznie przez dwa lata Lasy Państwowe zobowiązały się do modernizacji 13 odcinków dróg na kwotę 27 mln zł.

– Są to dla nas ogromne możliwości do rozwoju naszej infrastruktury. Widać jak bardzo ona się poprawia. Jest bardzo zauważalna i znaczna. Wszystkie drogi, które zostały zrealizowane dzięki tym funduszom, nie miałyby szansy powodzenia w innych programach. Niektóre z tych dróg przez kilkadziesiąt lat nie mogłyby otrzymać dofinansowania – dodała. Zaznaczyła, jak duża jest rola Lasów Państwowych. To nie tylko budowa dróg, to nie tylko gospodarka leśna. – Ja widzę potencjał, możliwości i odpowiedzialność, którą Lasy Państwowe na siebie biorą. Powstają nowe programy jak promocja budownictwa z drewna, wielki szlak leśny czy program "zdrowa żywność z polskich lasów". Dziękuję Lasom Państwowym, że doceniły taki piękny powiat biłgorajski – komentowała. Podziękowała wszystkim zaangażowanym w powstanie dróg.

Na uroczystości obecny był Andrzej Borowski, zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. – Mamy w postaci pani poseł Agaty Borowiec tak wspaniałego ambasadora tego, co robią Lasy i co zamierzają robić. Należy podziękować pani poseł. Macie w osobie pani poseł ambasadorowa waszych spraw lokalnych. Jakie są efekty tej pracy, widzieliśmy już wielokrotnie. Odbieramy dziś kolejną drogę, ale nie zwalniamy tempa, jeśli chodzi o sytuację z samorządami. W tym roku przeznaczamy na ten cel blisko 100 mln zł – powiedział. Mówił również obszernie o działaniach Lasów Państwowych.

Swoje uznanie wyraził też wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk. – To, że państwo dbacie nie tylko o lasy, a też o tych, którzy w tych lasach mieszkają, to wyraz najlepszej gospodarki. To leśnicy, rolnicy są najlepszymi ekologiami. Ekologia to dbanie o swój dom najbliższy. To państwo pokazujecie jak najlepiej, jak właściwie o to dbać. Dziękuję pani poseł Agacie Borowiec, że dowodzi, iż można inaczej, racjonalnie, dobrze współdziałać na niwie Lasy Państwowe  samorząd. Jest to program nowy, ukazujący, że można coś zrobić, że ta dobra zmiana, która nastała, ma służyć wszystkim mieszkańcom kraju. Za to dziękuję. A mieszkańcom gratuluję – mówił wicewojewoda.

Obecny na uroczystości był również poseł Piotr Pyzik. Podkreślił, że kwestie budowy dróg są bardzo istotne. To drogi przyciągają inwestorów. – Jesteście przykładem dla całej Polski – mówił.

Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych reprezentował Jerzy Sądel. Podkreślił, że powiat biłgorajski jest szczególny. – Gratuluję pani poseł, która była przewodniczką w tych inwestycjach. Cieszę się, że mogę kierować dyrekcją, w której znajduje się tak szczególny powiat jak biłgorajski. To rejon szczególny w Polsce, najlepszy. Tutaj patriotyzm, przywiązanie do wartości jest szczególne. Powinniście być dumni, że mieszkacie w tym rejonie Polski. Spotkałem się tu z wielką sympatią i przyjaźnią – mówił.

Jako przedstawiciel mieszkańców Edwardowa głos zabrała Marianna Minkiewicz, działaczka społeczna. – Ja, jako społecznik, bardzo cieszę się z tej budowy drogi. Gdyby nie pani poseł i dyrekcja Generalna Lasów Państwowych ta droga nigdy by nie powstała. Ja zabiegałam długo o tę drogę. Jest to droga życia naszych mieszkańców. Tędy dojeżdżają do szkoły, pracy i po chleb. Ona prowadzi przez Lasy Państwowe – mówiła. Wyraziła wielką wdzięczność za zrealizowaną inwestycję. – Dziękuję dyrekcji Lasów Państwowych, że pochyliła się nad naszym problemem. Dzisiaj ta droga jest wspaniała. Nią się płynie, a nie jedzie. Jest wspaniale zrobiona – dodała.

Zadania obejmowały wykonanie nawierzchni o łącznej długości 9,2 km, sfinansowane zostały w 70% przez Lasy Państwowe, a w 30% z budżetu samorządów powiatu biłgorajskiego, gminy Biłgoraj oraz miasta Biłgoraj. Efektem są chodniki, nowa nawierzchnia i wyższy poziom bezpieczeństwa użytkowników.

Przypomnijmy, że program współpracy leśno-samorządowej był pilotażowym programem obejmującym powiat biłgorajski. Rozpoczął się wiosną 2016 roku. Wówczas do Biłgoraja przyjechał dyrektor Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski. Poznał on potrzeby budowy dróg. Już za kilka miesięcy okazało się, że na nasz teren trafi 17 mln zł na drogi, z których skorzystają zarówno Lasy Państwowe, jak i zwykli mieszkańcy. 

W tym roku inwestycje drogowe również nas nie ominą. Do programu udało się zakwalifikować trzy drogi na kwotę 5 mln zł. Programem zostały objęte:

–  Przebudowa drogi powiatowej nr 2946L Sigła – Stacja Kolejowa Krasnobród (kwota 1 mln  850 tys. zł),

– Przebudowa drogi o nawierzchni bitumicznej Różnówka Stawy nr 2999L oraz 2967L na odc. 1160 m.b. (kwota 1 mln 750 tys. zł),

– Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2924L i nr 2927L na trasie Biłgoraj – Dąbrowica o długości 5,8 km (kwota 1 mln 150 tys. zł).

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.