- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Drogi do remontu

  Lista obejmuje 41 wniosków na łączną kwotę ponad 133 mln zł, w tym dotacja z budżetu wojewody lubelskiego wynosi ponad 60 mln zł. Planowana jest realizacja 28 zadań w ramach dróg gminnych o długości 48,14 km oraz 13 zadań w ramach dróg powiatowych o długości 114,64 km.

Na liście znalazły się również drogi powiatu biłgorajskiego. Dofinansowanie otrzymał wniosek samorządu miasta dotyczący przebudowy ul. Nowakowskiego. Wartość zadania to ponad 6 mln zł. Wniosek samorządu powiatu dotyczący przebudowy ul. Długiej, Bohaterów Monte Cassino, Komorowskiego, Prusa i Bankowej również został zakwalifikowany do dofinansowania. Wartość zadania to ponad 6 mln zł.

Dofinansowania nie uzyskał wniosek powiatu biłgorajskiego, którego zadanie opiewało na kwotę 3 mln zł. Przepadł również wniosek gm. Księżpol dotyczący przebudowy drogi gminnej od drogi wojewódzkiej do osiedla mieszkalnego. Wartość zadania to blisko 700 tys. zł. Dofinansowania nie dostał również wniosek gm. Goraj na remont ul. Szczebrzeskiej. Wniosek gm. Turobin również nie będzie realizowany. Samorządowcy chcieliby przebudować drogi gminne prawie za 840 tys. zł

- Reklama -

Program rozwoju dróg gminnych i powiatowych ma na celu udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych. Realizacja programu ma przyczynić się do powstania bezpiecznej, spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikom gminnej i powiatowej sieci drogowej.

Dofinansowanie w ramach programu w skali kraju będzie wynosić łącznie 4 mld zł w latach 2016-2019 (odpowiednio w kolejnych latach: 800 mln zł, 1 mld zł, 1,1 mld zł i 1,1 mld zł). Corocznie możliwa będzie budowa, przebudowa i remont około 2 200 km dróg powiatowych i gminnych. Za koordynację działań dotyczących rozwoju sieci dróg lokalnych, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jest odpowiedzialny minister infrastruktury i budownictwa. Do zadań MIB należy podział dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych.

Kwota dotacji na realizację zadań  nie może przekraczać 3 mln zł. Zadanie musi zostać ukończone w roku, w którym dotacja została udzielona. W każdym roku gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania z dofinansowaniem do 50 proc. przy kwocie maksymalnego dofinansowania 3 mln zł. Powiat może skorzystać z dofinansowania dwóch zadań z dofinansowaniem do 50 proc. przy niezmienionej kwocie maksymalnego dofinansowania 3 mln zł na zadanie.

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.