- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Dramatyczny apel Wiosek Dziecięcych. Najstarsza w Polsce jest w Biłgoraju

Rodzice SOS pilnie poszukiwani! Dane dotyczące pieczy zastępczej w Polsce są alarmujące. Znacznie rośnie liczba dzieci kierowanych do pieczy zastępczej. W 2022 roku Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce otrzymało ponad 700 zapytań o możliwość przyjęcia dzieci do opieki zastępczej. Ze względu na brak kandydatów na zastępczych Rodziców SOS, organizacja mogła przyjąć ich tylko 75. Trudna sytuacja jest także w Biłgoraju.

- Reklama -

W 1984 r. założono w Biłgoraju pierwszą w Polsce i jedną z czterech istniejących wiosek dziecięcych, należących do Międzynarodowej Federacji Wiosek Dziecięcych.


W 2021 roku do polskiej pieczy zastępczej trafiło 13 463 dzieci, czyli o 2 153 więcej niż w 2020 roku*. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce w 2022 roku otrzymało aż 727 zgłoszeń z prośbą o przyjęcie dzieci do opieki zastępczej. Niektóre zgłoszenia wielokrotnie się powtarzały, co oznacza, że bardzo długo nie można było znaleźć miejsca dla dzieci w całym systemie. Organizacja przyjęła ich jedynie 75.

Te dzieci zwykle są zabierane od opiekunów w sytuacjach kryzysowych, bardzo dramatycznych, czasami w środku nocy tłumaczy Dariusz Krysiak, dyrektor programu SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik.

W całej Polsce, a więc również w Stowarzyszeniu, brakuje kandydatów, którzy mogliby utworzyć
nowe rodzinne formy pieczy zastępczej.
Idealną sytuacją byłby powrót dzieci do rodziny biologicznej, ale nie zawsze jest to możliwe. Często te dzieci trafiają do innej formy opieki. My w 2022 roku przyjęliśmy sześcioro dzieci z placówki interwencyjnej do naszych Rodzin SOS. Natomiast, żeby pomóc większej liczbie dzieci, potrzebni są nowi Rodzice SOS, których cały czas szukamy dodaje Dariusz Krysiak.

Kim są Rodzice SOS?
Mama SOS lub Rodzice SOS to osoby, które stają się opiekunami dla kilkorga osieroconych,
opuszczonych bądź pozbawionych opieki rodziców biologicznych dzieci. Ich głównym zadaniem jest stworzenie dla nich domu, nauka samodzielności, dbanie o edukację, rozwój i zdrowie.

Dodaj szybkie ogłoszenie drobne na naszym portalu:

- Reklama -

Ze wsparciem specjalistów z SOS Wiosek Dziecięcych da się pokonać wszystkie trudności mówi Katarzyna SobczukWójciszyn, Mama SOS z Wioski Dziecięcej w Biłgoraju.


Rodzice SOS: Jakie są wymagania?


By zostać Rodzicem SOS, należy spełnić pewne wymogi formalne, m.in. musi być to osoba, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, nie ma ograniczonej władzy rodzicielskiej i przede wszystkim jest zdolna do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem. Opiekunem może zostać zarówno osoba niepozostająca w związku małżeńskim, jak i małżeństwo. Mogą być to osoby bezdzietne, ale także mające własne dzieci.


Kandydaci muszą przejść szkolenie przygotowujące do tej funkcji, uzyskać świadectwo ukończenia
szkolenia oraz uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne od organizatora pieczy zastępczej. Można to
jednak zrobić już w trakcie procesu rekrutacyjnego.
W naszym kilkuetapowym procesie rekrutacji Rodziców SOS dajemy kandydatom czas na podzielenie się wątpliwościami i zadanie pytań. W dalszej kolejności zapraszamy kandydatów do badań psychologicznych, a po upewnieniu się, że mają odpowiednią motywację i predyspozycje, dajemy szansę praktycznego przygotowania się do tej wyjątkowej i wymagającej roli w jednej z naszych SOS Wiosek Dziecięcych tłumaczy Monika Zarzeczna, koordynatorka HR w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce w Polsce.

Rodzice SOS muszą być też gotowi na przeprowadzkę do jednej z czterech SOS Wiosek Dziecięcych w Biłgoraju, Kraśniku, Siedlcach lub w Karlinie. Stowarzyszenie oferuje m.in. dom na terenie Wioski, wsparcie profesjonalnego zespołu psychologicznopedagogicznego, pomoc asystenta rodziny w prowadzeniu domu i opiece nad dziećmi, wieloletnią współpracę, motywujące wynagrodzenie i możliwość korzystania z dni wolnych

 

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce prowadzi w Polsce cztery Wioski Dziecięce (Biłgoraj, Kraśnik, Siedlce, Karlino k. Koszalina), Wspólnotę Mieszkaniową w Kraśniku i Dom Młodzieży w Lublinie. Mieszka w nich ponad 320 dzieci, głównie sierot społecznych.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.