- Reklama -

Dotacja dla sportu

Co roku gmina ogłasza konkurs na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. W tym roku na konkurs wpłynęła tylko jedna oferta od Gminnego Klubu Sportowego Aleksandria. Wnioskowano w niej o dotację w wysokości 50 tys. zł. 
Komisja po otwarciu oferty dokonała oceny oferty pod względem formalnym i merytorycznym i stwierdziła, że spełnia ona warunki określone w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, a wnioskowana kwota dotacji wynosząca 50 000,00 zł jest zgodna z kwotą przeznaczoną w budżecie gminy na realizację tego zadania. Wójt gminy Aleksandrow zatwierdził do realizacji to zadanie publiczne.
Na co zostanie wydana dotacja? Będzie to prowadzenie drużyn piłki nożnej w 2018 roku  oraz zapewnienie udziału w niekomercyjnych zawodach sportowych w ramach rozgrywek ZOZPN. Klub opłaci także trenera do prowadzenia zajęć i odpowiedniego przebiegu treningów. Zadaniem klubu będzie także popularyzacja piłki nożnej wśród młodzieży oraz wszystkich mieszkańców gminy Aleksandrow.
 W ramach dotacji zapewnione ma być także utrzymanie obiektu sportowego: regularne koszenie trawy, podlewanie płyty boiska w sezonie letnim, dbanie o czystość i przygotowanie boiska przed rozgrywkami zgodnie z procedurą ZOZPN. Z pieniędzy dotacji ma być także zapewniony transport drużyny piłkarskiej na mecze wyjazdowe (seniorzy i juniorzy), opłacenie diet sędziowskich oraz zakup wody mineralnej i posiłków regeneracyjnych po meczu dla uprawnionych zawodników i zapewnienia obsługi medycznej i ochrony w czasie rozgrywek sportowych. Pieniądze z dotacji pokryją także koszty zatrudnienia trenera dla drużyny piłkarskiej, ubezpieczenia i badań lekarskich.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.