Szkolenie język ang/niem/ros

Doposażenie placówek szkolnych w gminie Józefów szansą naszych dzieci

Celem głównym projektu jest wzmocnienie jakości kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w gminie Józefów poprzez poszerzenie dostępności do infrastruktury szkolnej i wysokiej jakości kształcenia dzięki modernizacji stanu technicznego istniejącej infrastruktury szkolnej, tj. wykonania prac remontowo-modernizacyjnych 19 sal dydaktycznych, oraz zakupowi niezbędnego wyposażenia, w tym pomocy dydaktycznych i narzędzi technologii informacyjno komunikacyjnej (TIK). Szkoły dodatkowo zostaną wyposażone w schodołazy celem dostosowania obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  


Całkowita wartość projektu wynosi: 1 677 059,36 zł
Całkowite wydatki kwalifikowane: 1 437 097,36 zł
Dofinansowanie: 1 221 532,76 zł.
Powyższy projekt wpisuje się w strategię pozyskiwania przez gminę Józefów środków pozabudżetowych, w tym również w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Obecnie tutejszy samorząd realizuje projekty:
– Budowa Rodzinnych Domów Pomocy w Józefowie,
– Regionalne partnerstwo dla ucyfrowienia usług publicznych i partycypacji społecznych,
– Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Józefów i Borowina oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Józefowie.
Projekty, dla których gmina Józefów ubiega się o dofinansowanie:
– Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Józefów.
– Obsługa Rodzinnych Domów Pomocy w Józefowie.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.