- Reklama -

Dopłaty ruszyły, ale z poślizgiem

Planowana realizacja w kolejnych miesiącach (harmonogram przekazany przez ARiMR):

– w grudniu 2015 r. płatności zostały wypłacone 251 400 rolnikom na kwotę 253,9 mln złotych;

– w styczniu 2016 r. planowana jest realizacja płatności bezpośrednich dla ok. 500 tys. rolników na kwotę ok. 3,5 mld złotych;

– w lutym 2016 r. planowana jest realizacja płatności dla ok. 100 tys. rolników na kwotę ok. 1 mld złotych;

– w marcu 2016 r. planowana jest realizacja płatności dla ok. 300 tys. rolników na kwotę ok. 3 mld złotych;

– od kwietnia do czerwca 2016 r. płatności będą przekazane dla ok. 200 tys. rolników na kwotę ok. 3,7 mld złotych;

– do końca marca 2016 r. planowane jest zrealizowanie 72,2 proc. całkowitej kwoty płatności bezpośrednich przeznaczonych do realizacji w 2015 r.

- Reklama -

Od 26 stycznia 2016 r. będą dodatkowo realizowane płatności do roślin wysokobiałkowych oraz płatności do owoców miękkich, dla rolników, którzy posiadają gospodarstwa do 15 ha gruntów ornych i spełniają wymogi dywersyfikacji upraw, a we wnioskach nie zostały stwierdzone błędy (nieprawidłowości). Płatności będą też realizowane dla gospodarstw pow. 15 ha gruntów ornych, jeżeli rolnicy są zwolnieni z obowiązku realizacji praktyki dywersyfikacji upraw i utrzymania obszarów proekologicznych.

Od marca płatności będą wypłacane dla wszystkich schematów pomocowych dla gospodarstw, w których powierzchnia gruntów ornych nie przekracza 15 ha, w tym również będą obsługiwane wnioski, w których zostały stwierdzone błędy, skutkujące pomniejszeniami płatności oraz realizowane płatności dla gospodarstw powyżej 15 ha gruntów ornych zwolnionych z realizacji praktyki utrzymania obszarów proekologicznych.

Od połowy kwietnia będą wypłacane płatności dla pozostałych rolników.

W okresie od 16 października do 30 listopada 2015 r. z tytułu zaliczek na poczet płatności bezpośrednich wypłacono 2,68 mld zł dla ok. 1,071 mln rolników. Zaliczki w wysokości 50%, były wypłacane na poczet jednolitej płatności obszarowej, płatności dodatkowej, płatności do roślin wysokobiałkowych oraz płatności do owoców miękkich.

Od 1 grudnia 2015 r. wypłacane są płatności bezpośrednie w pełnej wysokości w ramach tzw. I modułu systemu informatycznego ARiMR obejmującego: jednolitą płatność obszarową, płatność dodatkową, płatność za zazielenianie, płatność do krów, płatność do bydła i płatność do kóz. W grudniu 2015 r. płatności zrealizowano dla 251,4 tys. rolników w łącznej wysokości 253,9 mln zł.

Łącznie na koniec grudnia 2015 r. wypłacono 2,933 mld zł, co stanowi ok. 20,24% całkowitej koperty finansowej na płatności bezpośrednie za 2015 r. wynoszącej ok. 14,49 mld zł.

– Warunkiem realizacji płatności jest sprawnie działający system informatyczny. W momencie powołania nowego prezesa Agencji wdrażanie systemu informatycznego opóźnione było o ok. cztery miesiące. Zgodnie z podpisanym przez poprzedniego prezesa ARiMR aneksem pierwsze znaczące płatności dla rolników mogły być realizowane dopiero w marcu 2016 r. Kolejny aneks, podpisany w  grudniu przez obecne kierownictwo ARiMR, umożliwia realizację części z planowanych na marzec dopłat już w styczniu – mówi rzecznik Agnieszka Szymańska z Departamentu Komunikacji Społecznej ARiMR.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.