- Reklama -

Dojazd ma być zapewniony

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu radni zajęli się rozpatrzeniem petycji dotyczącej m.in. podziału nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Biłgoraju.

Radni petycję odrzucili. Dotyczyła ona zaniechania przez samorząd powiatu dalszych działań
odnośnie podziału nieruchomości nr 52 ark. 57 będącej w trwałym zarządzie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Biłgoraju oraz wygaszenia trwałego zarządu na części nieruchomości, stanowiącej drogę dojazdową Szkoły Muzycznej oraz przekazaniu jej we władanie RCEZ w Biłgoraju.
O petycji pisaliśmy tutaj:  Rodzice walczą o drogę | Nowa Gazeta Biłgorajska (gazetabilgoraj.pl)

Stanowisko dyrektor Szkoły Muzycznej przedstawiliśmy tu: Stanowisko dyrekcji Szkoły Muzycznej | Nowa Gazeta Biłgorajska (gazetabilgoraj.pl)

- Reklama -

Do Rady Powiatu w Biłgoraju wpłynęła petycja z dnia 21 czerwca br. Uzupełniona została 14 lipca.  Dotyczyła ona zaniechania działań w przedmiocie podziału nieruchomości nr 52 ark. 57 będącej w trwałym zarządzie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Biłgoraju oraz wygaszeniu trwałego zarządu na części nieruchomości, stanowiącej drogę dojazdową dla uczniów, ich rodziców i pracowników Szkoły Muzycznej oraz przekazaniu tej „drogi” RCEZ w Biłgoraju. 13 lipca br. przewodniczący Rady Powiatu przekazał petycję Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Biłgoraju celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i wyrażenia opinii w przedmiocie petycji.
Komisja przeanalizowała treść uzupełnionej petycji, zapoznała się również z wyjaśnieniami pisemnymi oraz ustnymi kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami na temat przeprowadzonych w tej sprawie działań. Komisja ustaliła, iż podział działki ma na celu wydzielenie i nabycie przez samorząd powiatu biłgorajskiego istniejącej drogi służącej jako dojazd do budynków, w których realizowane są zadania dydaktyczne przez RCEZ w Biłgoraju wraz z ustanowieniem na wydzielonej działce (istniejącej drodze) na czas nieoznaczony nieodpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości, na której znajduje się obecnie budynek Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Biłgoraju, co zapewni drogę dojazdową dla obu szkół.

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.