- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Dofinansowania dla grantobiorców LGD przekazane (audio)

W środę 12 lutego w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, odbyło się uroczyste wręczenie 9 umów o powierzenie Grantu. Dofinansowania dla grantobiorców z Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Biłgorajska” wręczył wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa.

Przedstawiciele samorządu województwa lubelskiego przekazali 12 lutego 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju fundusze na modernizację i doposażenie świetlic wiejskich. Jeden projekt przewiduje zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej.

Świetlice wiejskie to miejsca, w których społeczność może się integrować. Pełnią funkcję centrów kultury lokalnej, a także organizują czas wolny mieszkańcom. Służą nie tylko dzieci, ale także dorosłym.

Poprawa warunków lokalowych będzie dla lokalnej społecznością szansą na podejmowanie wielu istotnych i ciekawych przedsięwzięć. Lepsze warunki w świetlicach umożliwią organizację różnego rodzaju kursów, szkoleń, spotkań, zebrań czy konferencji. Wobec tego każda świetlica stanie się centrum kulturalnym, edukacyjnym i integracyjnym całej wsi.

To właśnie w świetlicach najczęściej gromadzą się aktywne grupy społeczności lokanej, takie jak: koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, rady sołeckie oraz zespoły ludowe. Świetlica jest miejscem, w którym skupia się całe życie społeczne wioski.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowej, Wiesława Kubów (nagranie głosowe poniżej):

Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Michał Mulawa (nagranie głosowe poniżej):

- Reklama -

O dzisiejszym wydarzeniu mówi starosta biłgorajski, Andrzej Szarlip (nagranie głosowe poniżej):

Poniżej lista organizacji, które otrzymały dofinansowanie:

  1. Ochotnicza Straż Pożarna w Gorajcu-Zastawie (gm. Radecznica) – modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Gorajec-Zastawie; 22 757,00 zł
  2. Ochotnicza Straż Pożarna w Zaburzu (gm. Radecznica) – wykonanie elewacji świetlicy oraz stolarki okiennej i drzwiowej; 49 977, 00 zł
  3. Ochotnicza Straż Pożarna w Podborczu (gm. Radecznica) – montaż kominka w świetlicy wiejskiej; 14 600, 00 zł
  4. Stowarzyszenie Miłośników Gminy Łukowskiej (gm. Łukowa) – modernizacja świetlicy w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej, posadzki, sufitu i ścian, instalacji elektrycznej i wentylacji; 44 406, 00 zł
  5. Stowarzyszenie Orkiestry Dętej “Złota Nuta” w Biszczy (gm. Biszcza) – zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej; 30 511, 00 zł
  6. Ochotnicza Straż Pożarna w Aleksandrowie Drugim (gm. Aleksandrów) – docieplenie ścian zewnętrznych budynku świetlicy wiejskiej; 50 000, 00 zł
  7. Ochotnicza Straż Pożarna w Latyczynie (gm. Radecznica) – modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Latyczyn; 34 930, 00 zł
  8. Stowarzyszenie Kobiet Goraja (gm. Goraj) – modernizacja świetlicy wiejskiej i zakup sprzętu gastronomicznego; 10 000, 00 zł
  9. Gmina Turobin – modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Turobin; 5 727, 00 zł.

W sumie zmodernizowanych w różnym stopniu zostanie 8 świetlic, m.in. w Gorajcu-Zastawie, Zaburzu, Latyczynie i Turobinie. Samorząd przekazał na ten cel 262 908 00 złotych.

J.P.

 

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.