Moto Tech

- Reklama -

Do szkoły czy przedszkola?

Nowe przepisy ustawy o systemie oświaty, w których jest mowa o przywróceniu obowiązku szkolnego dla 7-latków, obowiązują od 23 stycznia br. W ich myśl pozostawiono jednak prawo 6-latków do rozpoczęcia edukacji w pierwszej klasie na wniosek rodziców (warunkiem jest wcześniejsze korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego albo posiadanie przez nie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej). Ustawa wprowadza obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko 6-letnie, a znosi ten obowiązek w stosunku do pięciolatków. Wprowadzone w ustawie przepisy przejściowe umożliwiają kontynuowanie przez dzieci, które w wieku sześciu lat obowiązkowo poszły do szkoły, nauki w klasach pierwszej i drugiej.

W związku ze zmianami pojawił się problem, gdzie przygotowanie przedszkolne („zerówkę”) realizować będą sześciolatki – w oddziałach w szkołach czy przedszkolach. Rodzice młodszych dzieci, szczególnie 3-letnich mają obawy, czy w przedszkolach wystarczy miejsca dla ich pociech.

- Reklama -

Wszystkie te wątpliwości starał się rozwiać burmistrz Janusz Rosłan podczas sesji Rady Miasta, która odbyła się 2 marca. Wyjasniał on, że gmina została zobowiązana do zapewnienia miejsc w przedszkolach dla wszystkich dzieci. Samorząd będzie w stanie do przedszkoli przyjąć wszystkie dzieci, biorąc pod uwagę miejsca w funkcjonujących oddziałach przy szkołach podstawowych. Mówił, że odbyło się spotkanie z rodzicami dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 2. Rodzice wnioskowali, aby umożliwić im zapisywanie dzieci 6-letnich do przedszkoli. Jak będzie wyglądało to w praktyce? Gdyby nastąpiła taka sytuacja, że w przedszkolach są wolne miejsca, dzieci sześcioletnie nie będą umieszczane w szkołach. Jeśli nie będzie miejsc dla wszystkich dzieci, należy wnioskować, że dzieci 6-letnie będą kontynuowały wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach po to, aby umożliwić korzystanie z opieki przedszkolnej dzieciom młodszym.

Burmistrz cytował pismo, jakie przyszło do Urzędu Miasta Biłgoraj z Ministerstwa Edukacji Narodowej. „Gminy są zobowiązane do zapewnienia miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla wszystkich uprawnionych dzieci.” „Gmina nie może zrzec się ustalenia zadania własnego. Niezapewnienie miejsc wychowania przedszkolnego dzieciom mającym do tego prawo jest naruszeniem przepisów.” „Dziecko 6-letnie może odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w tej samej placówce lub innej wybranej przez rodziców.” „Nie można bez zgody rodziców administracyjnie decydować o miejscu korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego, przenosząc dziecko do innej placówki.”

Zdaniem burmistrza, jest to jednak sprzeczne z informacjami zawartymi w ustawie o systemie oświaty. Zapisano tam, że jeśli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego, wójt, burmistrz, prezydent jest zobowiązany pisemnie wskazać rodzicom inną formę wychowania przedszkolnego. – Nie mamy prawa wskazywać, ale jak tych miejsc zabraknie, mamy prawo przenieść. Nie wiedząc, jak będzie wyglądał nabór, zobowiązaliśmy dyrektorów przedszkoli, aby przyjmowali karty dzieci 6-letnich – mówił podczas sesji burmistrz Rosłan. Zaznaczył, że jeśli nastąpi taka sytuacja, że dla dzieci 3, 4-letnich nie będzie miejsc w przedszkolach, wówczas trzeba brać pod uwagę oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. – Złym rozwiązaniem byłoby, aby dzieci 6-letnie kontynuowały naukę w budynkach przedszkolnych, a dzieci 3-letnie w szkołach podstawowych – mówił burmistrz. Zaznaczył, że rozwiązanie to byłoby najrozsądniejsze. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.