- Reklama -

- Reklama -

Dlaczego w Biłgoraju obwodowe komisje wyborcze wybierali … dwa razy?

Sporo zamieszania zrobiło się w związku z informacją, że w Biłgoraju odbyło się dwukrotne losowanie członków Obwodowych Komisji Wyborczych: - Czy moglibyście sprawdzić faktyczne przyczyny powtórzonych losowań do niektórych komisji obwodowych w Biłgoraju? - napisał do nas Tomasz. Oczywiście, że możemy i sprawdziliśmy skąd to całe zamieszanie w Biłgoraju.

- Reklama -

Od naszych Czytelników otrzymujemy wiadomości z prośbą o wyjaśnienie dlaczego w gminie Miasto Biłgoraj przeprowadzono dwa losowania członków Obwodowych Komisji Wyborczych.

W Biłgoraju losowali dwa razy

 

toyota Yaris

-Czy moglibyście sprawdzić faktyczne przyczyny powtórzonych losowań do niektórych komisji obwodowych w Biłgoraju? Na stronie urzędu jest obwieszczenie Komisarza Wyborczego 132/2024 z dnia 14.3.24 o składach komisji – wydaje się że wcześniej ktoś to
sprawdził przygotował, zatwierdził.  Po czym 19 marca poinformowano wybranych o konieczności ponowienia losowania w niektórych składach bo ….. nie wiadomo co. O co chodzi kto i kiedy ustala składy komisji, dlaczego zawsze tak dużo nazwisk pracowników urzędu w komisjach, czy
system ma jakiś „specjalny” algorytm losowania? napisał do nas  Tomasz

 

Rzeczywiście, pierwsze składy 15 Obwodowych  Komisji Wyborczych dla miasta Biłgoraja  ogłoszono 14 marca. Pierwsze wyniki losowania są dostępne na stronie Krajowego Biura Wyborczego ZOBACZ TUTAJ

 

Kilka dni później Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Zamościu wydało następujący komunikat:

Dodaj szybkie ogłoszenie drobne na naszym portalu:

W związku z decyzją Komisarza Wyborczego II w Zamościu z dnia 19 marca br. koniecznym jest przeprowadzenie ponownego losowana do obwodowych komisji wyborczych w mieście Biłgoraja o numerach:
1) OKW Nr – 3,
2) OKW Nr – 4,
3) OKW Nr – 7,
4) OKW Nr – 8,
5) OKW Nr – 9,
6) OKW Nr -14,
7) OKW Nr -15.

 

Zgodnie z postanowieniem odbyło się ponowne losowanie i opublikowano zaktualizowane składy Obwodowych Komisji Wyborczych.

Składy Komisji wyborczych po drugim losowaniu KLIKNIJ TUTAJ

Komisarz Wyborczy uzasadnia

 

Dlaczego przeprowadzono ponowne losowanie członków 7 komisji obwodowych?

 

Uzasadnienie tej decyzji znaleźliśmy w  postanowieniu Komisarza  Wyborczego  w  Zamościu II z dnia 21 marca 2024 r. zmieniającym postanowienie w sprawie powołaniu obwodowych komisji wyborczych w Mieście Biłgoraj

 

W uzasadnieniu tym czytamy, że w dniu 18 marca 2024 r. Komisarz Wyborczy w Zamościu II otrzymał pismo z Urzędu Miasta Biłgoraj informujące, iż omyłkowo przy przyjmowaniu zgłoszeń na członków obwodowych komisji wyborczych nie została wprowadzona do systemu teleinformatycznego WOW część zgłoszeń Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe.

 

-Kandydatów na członków OKW ww. koalicyjnego komitetu wyborczego dokonały dwie osoby
upoważnione przez pełnomocnika wyborczego. Każda z tych osób dokonała zgłoszeń
do innych obwodowych komisji wyborczych. Wobec powyższego wprowadzono do systemu teleinformatycznego WOW wszystkie zgłoszenia na członków komisji dokonane przez osoby upoważnione przez pełnomocnika wyborczego Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludoweczytamy w uzasadnieniu

 

Dalej Komisarz Wyborczy w Zamościu II wyjaśnia, że przeprowadzone zostało ponowne losowanie:

 

-Urzędnik wyborczy z Miasta Biłgoraj we współpracy z pracownikiem Urzędu Miasta Biłgoraj przeprowadził w dniu 21 marca 2024 ponowne losowanie, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale  Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,
wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania
losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st.
Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, spośród osób
zgłoszonych przez wszystkich pełnomocników/ osoby upoważnione przez pełnomocników
komitetów wyborczych do obwodowych komisji wyborczych Nr 3, 4, 7, 8, 9, 14, 15 w Mieście
Biłgoraj – wyjaśnia Marek Mazur, Komisarz Wyborczy w Zamościu II

Kto decyduje ile osób i kto znajdzie się w Obwodowej Komisji?

 

Kandydatów na członków komisji zgłaszają Komitety Wyborcze. W przypadku gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy ustawowy skład obwodowej komisji wyborczej, jej członków wyłania się w drodze losowania. Procedura  to jest ściśle określona, a z losowania sporządza się protokół.

 

Zgodnie z art. 182. par. 1a kodeksu wyborczego w skład każdej obwodowej komisji wyborczej powołuje się:

7 osób w obwodach głosowania do 1000 mieszkańców;
9 osób w obwodach głosowania od 1001 do 2000 mieszkańców;
11 osób w obwodach głosowania od 2001 do 3000 mieszkańców;
13 osób w obwodach głosowania powyżej 3000 mieszkańców

Jak wygląda losowanie?

 

To, jak wygląda losowanie członków komisji szczegółowo reguluje Uchwała Komisji Wyborczej z 23 stycznia 2024 roku. Nie ma tu mowy o żadnym algorytmie.

 

  Losowania członków komisji spośród kandydatów zgłoszonych do danej komisji dokonuje się odrębnie dla każdej komisji.  Losowanie przeprowadza się w ten sposób, że nazwiska kandydatów uczestniczących w losowaniu oznacza się numerami, informując o tym obecnych przy losowaniu. Do jednakowych, nieprzezroczystych kopert lub innych pojemników, zwanych dalej „kopertami”, wkłada się kartki z wpisanymi numerami odpowiadającymi numerom, którymi oznaczono nazwiska kandydatów. Po wymieszaniu kopert losuje się:
1) tyle kopert, ilu członków komisji brakuje do ustawowego składu liczbowego komisji – w przypadku losowania, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1 Kodeksu wyborczego;2) tyle kopert, ile stanowi różnicę między ustawowym składem liczbowym komisji a liczbą członków komisji powoływanych spośród kandydatów zgłoszonych przez komitety wyborcze, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2, o czym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego. Wylosowane numery są odczytywane i okazywane obecnym przy losowaniu. Odczytywane są również imiona i nazwiska kandydatów oznaczonych tymi numerami.W czynnościach losowania mogą uczestniczyć inne osoby, pod nadzorem osoby przeprowadzającej losowanie.
Z przeprowadzonego losowania sporządza się protokół, w którym wymienia się datę i godzinę losowania, imię i nazwisko osoby przeprowadzającej losowanie oraz, odrębnie dla każdej komisji, jej nazwę, numer i adres siedziby, liczbę kandydatów, spośród których przeprowadzono losowanie, a także imiona i nazwiska osób wylosowanych do składu komisji. Protokół podpisuje osoba przeprowadzająca losowanie.

 

- Reklama -

3 Komentarze
  1. padree mówi

    przedstawiony argument o dwu pełnomocnikach Trzeciej Drogi ani trochę nie wyjaśnia potrzeby powtórnego losowania…. Wcześniejsze info o niezarejestrowaniu części kandydatów jest logiczne ale argumentacja poniżej do d….

  2. Anonim mówi

    jak słyszę trzecia dtoga to mnie brzuch zaczyna boleć, marnosc

  3. Śmiech na sali mówi

    co to za tłumaczenie wgl!? pomyłka urzędnika wyborczego

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.