- Reklama -

Dla rodzin i seniorów

Od kilku lat w kraju funkcjonuje Karta Dużej Rodziny. Dodatkowo samorząd miasta Biłgoraj wprowadził program "Rodzina na 5+". Na wsparcie mogą liczyć również seniorzy. Sprawdzamy jak programy funkcjonują na terenie miasta.

Karta Dużej Rodziny została wprowadzona w styczniu 2015 roku. Uprawnienia przysługujące osobom posiadającym ważną Kartę polegają na przyznaniu korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Karty wydawane są w Urzędzie Miasta Biłgoraja. W 2019 roku wydano mieszkańcom miasta Biłgoraja 711 kart. Rok wcześniej wydano 342 karty. Od początku istnienia Programu wydano 2828 kart. Posiadacze kart korzystają z przysługujących im zniżek.

Miejski program wspierania rodzin wielodzietnych  “Rodzina na 5+” został przyjęty uchwałą Rady Miasta Biłgoraj w 2014 roku. Jego celem jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej, wyrównanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych. Program otacza również rodziny zastępcze, zamieszkałe w Biłgoraju, bądź wskazujące w zeznaniu podatkowym miasto Biłgoraj jako miejsce zamieszkania, prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci do ukończenia 18. roku życia lub do 24. roku życia w przypadku dziecka kontynuującego naukę, dzieci z rodzin SOS prowadzonych przez Wioskę Dziecięcą SOS w Biłgoraju oraz dzieci przebywających w Rodzinnych Domach Czasowego Pobytu funkcjonujących przy Wiosce Dziecięcej SOS w Biłgoraju.

- Reklama -

Od początku funkcjonowania programu wydano 2497 kart. W 2019 roku wydano 147 kart (w roku 2018 wydano 277 kart). Posiadacze kart najczęściej korzystają z dotacji na bilety wstępu do kina i na imprezy organizowane w Biłgorajskim Centrum Kultury. W 2019 roku samorząd miasta Biłgoraj zwrócił BCK 21 766 zł. Rok wcześniej ta kwota wynosiła 16 407 zł z tytułu obniżenia dochodów ze sprzedaży biletów wstępu dla posiadaczy kart “Rodzina na 5+”.

Na wsparcie mogą liczyć również seniorzy, posiadający Biłgorajską Kartę Seniora. Program funkcjonuje od 2017 roku i cieszy się coraz większą popularnością. Skierowany jest do biłgorajskich seniorów, którzy zamieszkują na terenie miasta Biłgoraja i ukończyli 65. rok życia. Program jest elementem polityki społecznej realizowanej przez miasto Biłgoraj, a jego celem jest wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa jakości życia osób powyżej 65. roku życia poprzez stworzenie oraz rozwijanie systemu promocji, ulg i rabatów oferowanych przez miasto i partnerów programu. Istotną kwestią jest również zwiększenie dostępności do dóbr kultury, zachęcenie do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i sportowych, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku biłgorajskich seniorów. Od początku funkcjonowania Programu wydano 554 karty, w tym w 2019 roku wydano 220 kart. Posiadacze kart korzystają z podobnych udogodnień jak posiadacze kart “Rodzina na 5+*. W 2019 roku Miasto Biłgoraj zwróciło BCK 3439 zł z tytułu obniżenia dochodów ze sprzedaży biletów wstępu dla posiadaczy Kart Seniora.

 

 

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.