- Reklama -

Diety dla radnych po nowemu

Podczas lipcowej sesji Rady Gminy Turobin radni podjęli uchwałę dotyczącą wysokości swoich diet.

 

Dla przewodniczącego Rady Gminy radni ustalili miesięczną dietę zryczałtowaną w wysokości 900 zł. Wiceprzewodniczący otrzyma 630 zł, a pozostali radni po 430 zł. Radnemu, który pełni różne funkcje, przysługuje tylko jedna dieta w najwyższej wysokości.

Natomiast w przypadku zmiany w trakcie miesiąca kalendarzowego funkcji pełnionej przez radnego, od której uzależniona jest wypłata diety lub jej wysokość, wymiar diety za dany miesiąc ustala się proporcjonalnie, przyjmując za miesiąc łącznie 30 dni.

Za każdą nieobecność radnego na sesji Rady Gminy, każdą nieobecność na posiedzeniu komisji Rady Gminy a także na stałych dyżurach sprawowanych przez przewodniczącego Rady Gminy lub w jego zastępstwie wiceprzewodniczącego w każdy czwartek tygodnia dieta podlega zmniejszeniu o równowartość 25% tejże diety. Jednak łączna wysokość zmniejszeń w jednym miesiącu nie może przekroczyć diety podstawowej.

- Reklama -

Jeżeli radny Rady Gminy wykonywał inne obowiązki związane z pełnieniem funkcji radnego, które uniemożliwiały mu obecność na sesji lub komisji, dieta nie ulega obniżeniu.

Usprawiedliwienia nieobecności na posiedzeniach komisji stałych oraz sesjach Rady Gminy dokonuje przewodniczący Rady Gminy i na tej podstawie wypłacane są diety.

Radni otrzymują diety do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje dieta, w oparciu o listy obecności na sesjach Rady Gminy lub posiedzeniach komisji stałych.

Uchwała obowiązuje od 16 lipca br.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.