- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Decyzje zapadły, pełnej zgody nie było

Tarnogrodzcy radni mieli nie lada problem z nadaniem nowych nazw ulic w Tarnogrodzie. 11 sierpnia została zwołana sesja Rady Miejskiej, jednak wówczas decyzja nie została podjęta. Podczas sesji, która została zwołana 29 sierpnia, samorządowcy podjęli ostateczne uchwały. Potwierdziły one jedynie wcześniej zaplanowane ustalenia, chociaż pełnej zgody wśród radnych nie było. 

Ustalono, że ulica Manifestu PKWN będzie teraz ul. Klonową. 13 radnych zagłosowało "za", natomiast dwóch wstrzymało się od głosu. Ulica 40-lecia PRL będzie teraz ul. 3 Maja. Nazwę poparło 14 radnych, jeden wstrzymał się od głosu. Ulica I Armii Wojska Polskiego będzie po prostu ul. Wojska Polskiego. 13 radnych było "za", natomiast dwóch radnych wstrzymało się od głosu. Zmieni się też nazwa ul. Józefa Dechnika. Będzie się ona nazywać ul. Zacisze. Nową nazwę poparło 13 radnych, jeden był przeciwny, a jeden wstrzymał się od głosu. Najwięcej emocji, niezmiennie, budziła zmiana nazwy ul. 22 lipca. Radny Bronisław Misiągiewicz wnioskował, aby ulica nosiła nazwę nie Jana Pawła II, ale św. Jana Pawła II. Wniosek został przegłosowany. 11 radnych było "za" wprowadzeniem zmiany, natomiast 4 radnych wstrzymało się od głosu. Ostatecznie zmianę nazwy ul. 22 lipca na ul. św. Jana Pawła II poparło 9 radnych, trzech było przeciwnych, a trzech wstrzymało się od głosu. 

Podczas głosowania pojawił się jeszcze jeden wniosek. Radny Marian Dołomisiewicz wnosił, aby ulicę św. Jana Pawła II rozpocząć od ronda na drodze wojewódzkiej, w kierunku ulicy 22 lipca. – Chcę nadmienić że, tak jak radni wypowiadali się na ten temat, jest pewną nieścisłością, że ta krótka ulica 22 lipca, będzie teraz ulicą Jana Pawła II. Nasz papież zasługuje na bardziej wyrazistą wymowę naszych wartości – mówił radny, dodając, że przedłużenie ulicy byłoby jak najbardziej zasadne, tym bardziej, że w centrum miasteczka znajduje się pomnik papieża Polaka. Pomysł samorządowca spotkał się z aprobatą, jednak tego typu decyzja musi być podjęta w innym trybie, stąd temat został przesunięty na inny czas. 

- Reklama -

Zastrzeżenia do tej ulicy miał także radny Bronisław Misiągiewicz. Przedstawił on stanowisko Społecznego Komitetu Dziedzictwa Historycznego i Patriotycznego Ziemi Tarnogrodzkiej, który proponował, aby jedna z ulic nazywała się ul. Aleksandra Waszkowskiego, a ul. 1 Maja nosiła nazwę ul. św. Jana Pawła II. – Zmiany nazw ulic były niebywałą szansą na upamiętnienie Aleksandra Waszkowskiego, zasłużonego poprzez swoją działalność na rzecz odzyskania niepodległości Polski – mówił radny, który przedstawił zebranym życiorys powstańca urodzonego w Tarnogrodzie. Jak przedstawiał radny, Aleksander Waszkowski był członkiem Warszawskiej Organizacji Miejskiej. W lutym 1863 roku przeprowadził akcję przejęcia map sztabowych, a w czerwcu tego samego roku – Kasy Głównej Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu Królestwa Polskiego. Mianowany został ostatnim powstańczym naczelnikiem Warszawy, funkcję tę pełnił od 10 grudnia 1863 roku do 19 grudnia 1864 roku, kiedy to został przypadkowo aresztowany na ulicy Elektoralnej. Miał świadomość braku możliwości odwrócenia upadku powstania, ale wydawaniem rozkazów i odezw starał się utrzymać wrażenie, że organizacja miejska jeszcze funkcjonuje. Nie miał stałego miejsca zamieszkania, nocował w zabudowaniach młyna na Solcu, dnie zaś spędzał na czytaniu gazet w kawiarniach. Świadomie nie decydował się na wyjazd poza miasto. Więziony był w X pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Został stracony na jej stokach 17 lutego 1865 roku. Była to ostatnia w Warszawie publiczna egzekucja uczestników powstania.

Poprzez przedstawienie życiorysu Waszkowskiego radny chociaż w ten sposób chciał uczcić jego pamięć. 

Przypomnijmy również, że mieszkańcy ul. 22 lipca proponowali zmienić ją na ul. Zachodnią. Chociaż zdania na ten temat były podzielone, decyzja zapadła. Zdecydowała większość. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.