przedszkola Biłgoraj

- Reklama -

- Reklama -

Debatowali o krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa

- Reklama -

24 stycznia Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju zaprosiła na kolejną już debatę społeczną. Jej tematem była „Krajowa Mapa Bezpieczeństwa w kontekście pracy dzielnicowego”. Spotkanie odbyło się w Biłgorajskim Centrum Kultury.

 

Celem debaty było promowanie Krajowej Mapy oraz działań dzielnicowych w podejmowanych w ramach reakcji na zgłaszane przez mieszkańców problemy. Nie bez znaczenia było również zdiagnozowanie potrzeb społeczeństwa. 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to innowacyjne narzędzie, mające służyć głównie poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. Mapy zagrożeń powinny służyć wymianie informacji między mieszkańcami danej społeczności z Policją.

Jakie dotychczas problemy zgłosili mieszkańcy? Należą do nich: spożywanie alkoholu w miejscach publicznych (okolice Szkoły Podstawowej nr 5 w Biłgoraju, Park Solidarności, Park Nowakowskiego, gm. Potok Górny), zła organizacja ruchu (ul. Kościuszki – okolice Szkoły Muzycznej), nieprawidłowe parkowanie (ul. M. Konopnickiej, ul. T. Kościuszki, ul. Ogrodowa), przekraczanie dozwolonej prędkości (Stary Bidaczów, trasa Różaniec – Wola Różaniecka gm. Tarnogród)

Dodaj szybkie ogłoszenie drobne na naszym portalu:

Informacje zaznaczone na mapie mają za zadanie rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaj zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Takim narzędziem powinny być mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Powinny one służyć również optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-kadrowych służb, w szczególności do podejmowania decyzji dotyczących tworzenia komisariatów i posterunków policji.

Nie jest to narzędzie interwencyjne. Jeśli ktoś się spodziewa, że kliknie w dane miejsce, zgłosi problem i natychmiast pojawi się tam policja, jest w błędzie. W nagłych przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję policji. Problemy można zgłaszać za pośrednictwem strony internetowej: http://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.