- Reklama -

- Reklama -

Debatowali o bezpieczeństwie

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Tereszpolu-Kukiełkach, 7 listopada, debatowali w oksfordzkim stylu nad tezą "Czuję się bezpiecznie w swojej gminie". Debata oksfordzka została zorganizowana w ramach programu "Razem Bezpieczniej".

Przed mówcami było trudne zadanie –  walka na słowa, rozprawienie się z tezą w sposób kulturalny, z poszanowaniem przeciwnika. W Loży Ekspertów zasiedli: Jacek Pawluk, wójt gminy Tereszpol, Wanda Buczek, instruktor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju oraz asp. szt. Adam Granda z Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju. Zwycięzcą Debaty Oksfordzkiej została ta drużyna, która przekonała Lożę do swoich racji siłą argumentów, dobrze zbudowaną linią logiczną oraz wysokiej jakości autoprezentacją.

Debata odbywała się w dwóch turach. Kazimiera Sitarz, Kinga Hurkała oraz Gabriel Nizio tworzyli grupę propozycji. Natomiast Joanna Sikorska, Małgorzata Pierzchała i Izabela Rawiak tworzyli zespół opozycji. Loża Ekspertów zdecydowała, że tytuł Mistrza Debaty Oksfordzkiej przypadnie drużynie opozycji. Tytuł najlepszego mówcy przypadł Kazimierze Sitarz. Nagrodę Publiczności otrzymała Joanna Sikorska.

W drugiej turze spotkali się w drużynie propozycji Bartłomiej Biernat, Wiktoria Micyk i Krzysztof Kwiatkowski. Przedstawili oni argumenty przemawiające za tym, że gmina Tereszpol jest bezpieczna. Kontrargumenty zaprezentowali: Gabriel Kuśmirek, Megan Kuźmińska i Norbert Sirko. Tytuł Mistrza Debaty zdobyła grupa propozycji. Najlepszym mówcą, zdaniem ekspertów, okazał się Krzysztof Kwiatkowski, natomiast publiczność za najlepszego mówcę uznała Bartłomieja Biernata i Wiktorię Micyk.

Wszyscy uczniowie poradzili sobie świetnie. Udało im się kilka minut przedstawić wypowiedź pełną treści, logiczną i atrakcyjną w formie. Drużyny propozycji i  opozycji toczyły kulturalną batalię na argumenty. Grupa propozycji przekonywała, że w naszej miejscowości możemy się czuć bezpiecznie. Ich zdaniem na bezpieczeństwo wpływa to, że przy ulicach są chodniki i oświetlenie, stan dróg jest zadowalający, działa straż pożarna, z inicjatywy Urzędu Gminy oraz szkół realizowane są różne projekty i akcje profilaktyczne. Oponenci wskazywali na brak ścieżek rowerowych oraz miejsc dla dzieci i młodzieży, w których mogliby oni bezpiecznie i kulturalnie spędzać czas, zauważali negatywne zachowania młodych ludzi spotykających się na przypadkowej przestrzeni. Dostrzegli też, że zagrożeniem są wałęsające się psy.

Celem debaty oksfordzkiej nie było dojście do jakichś konkretnych wniosków, a jedynie sama wymiana poglądów. Młodzież bardzo dobrze sobie z tym poradziła.

Uczniów do debaty przygotowywała Bogumiła Kukiełka i Barbara Wujec.

- Reklama -

Uczestnicy debaty otrzymali nagrody książkowe. W nagrodę wyjdą również na dwudniową wycieczkę do Warszawy.

Debata została zorganizowana dzięki projektowi realizowanemu przez gminę Tereszpol „Bezpieczna Gmina Tereszpol świeci przykładem” w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka dofinansowanego ze środków rezerwy celowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

Dwie drużyny propozycji i dwie opozycji toczyły kulturalną batalię na argumenty. Grupa propozycji przekonywała, że  w  naszej miejscowości możemy się czuć bezpiecznie. Ich zdaniem na nasze bezpieczeństwo wpływa to, że przy ulicach są chodniki i oświetlenie, stan dróg jest zadowalający, działa straż pożarna, z inicjatywy UG oraz szkół realizowane są różne projekty i akcje profilaktyczne. Oponenci wskazywali na  brak ścieżek rowerowych oraz miejsc dla dzieci i młodzieży, w których mogliby oni bezpiecznie i kulturalnie spędzać czas, zauważali negatywne zachowania młodych ludzi spotykających się na przypadkowej przestrzeni. Dostrzegli też, że pewne zagrożenia stwarzają bezpańskie lub po prostu niepilnowane psy.

Debatowano w dwóch turach. W pierwszej grupa propozycji w składzie: Kazimiera Sitarz, Kinga Hurkała oraz Gabriel Nizio wystąpiła przeciwko grupie opozycji: Joanna Sikorska, Małgorzata Pierzchała i Izabela Rawiak. Następnie naszedł czas na pytania. Zadawali je zarówno przeciwnicy jak też eksperci. Ostatecznie zwycięstwo przypadło grupie opozycji, o czym zadecydowały bardziej trafne, przemawiające do wyobraźni słuchaczy argumenty. Za najlepszego mówcę uznano Joannę Sikorską.

Tytuł Mistrza Debaty w drugiej turze zdobyła grupa propozycji w składzie: Bartłomiej Biernat, Wiktoria Micyk i Krzysztof Kwiatkowski. Pokonali oni na argumenty grupę propozycji, w skład  której weszli: Gabriel Kuśmirek, Megan Kuźmińska i Norbert Sirko. Najlepszym mówcą, zdaniem ekspertów, okazał się Krzysztof Kwiatkowski, natomiast publiczność za najlepszego mówcę uznała Bartłomieja Biernata i Wiktorię Micyk.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.