- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Dbają o zwierzęta

W Biłgoraju realizowany jest program zapobiegania bezdomności zwierząt. Tylko w minionym roku dzięki niemu pomocy udzielono kilkudziesięciu zwierzakom.

- Reklama -

Celem programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobieganie bezdomności zwierząt, zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta Biłgoraja. W roku 2020 w ramach realizacji programu wykonano następujące zadania: sterylizacje i kastracje bezdomnych kotów (108); leczenie bezdomnych kotów (214 zabiegów leczniczych); leczenie zwierząt bezdomnych poszkodowanych w zdarzeniach drogowych (9 ); eutanazje kotów (5).

Program obejmuje również dofinansowanie w wysokości 100% do zabiegów sterylizacji i kastracji kotów w wysokości 50% do zabiegów sterylizacji i kastracji psów posiadających właściciela. W roku 2020 wykonano: 110 sterylizacji i kastracji kotów posiadających właściciela oraz 10 sterylizacji i kastracji psów posiadających właściciela.

Samorząd prowadzi także odłów bezdomnych zwierząt, który ma charakter interwencyjny. Wyłapywane są psy, które uciekły, zabłąkały się bądź zostały poszkodowane w zdarzeniach drogowych. W 2020 roku odnotowano 5 takich zdarzeń. Odłowione psy umieszczono w miejscu tymczasowego przetrzymywania zwierząt w Lipinach Górnych. Dla 6 psów przebywających w punkcie tymczasowym znaleziono nowy dom. Oprócz tego miasto prowadzi działania związane z leczeniem bądź usuwaniem zwierząt dzikich poszkodowanych w zdarzeniach drogowych na terenie miasta. W roku 2020 odnotowano 3 takie przypadki. Wydatki związane z realizacją ww. programu w 2020 roku wyniosły ponad 78 tys. zł.

- Reklama -

Ponadto miasto Biłgoraj zawarło z miastem Zamość umowę na przyjmowanie do schroniska w Zamościu bezdomnych psów wyłapanych na terenie naszego miasta. Zawarta umowa obliguje miasto Biłgoraj do pokrywania kosztów przyjęcia psa do schroniska oraz kosztów obowiązkowej sterylizacji lub kastracji. Niezależnie od tego Gmina Miasto Biłgoraj przekazała miastu Zamość dotację w wysokości 1800 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania schroniska w Zamościu, do którego Gmina Miasto Biłgoraj dostarcza bezdomne psy.

Rada Miasta Biłgoraja podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów. Podjęta uchwała ustaliła stawkę opłaty od posiadania psa w wysokości 118 zł. Wprowadzono jednocześnie dodatkowe, poza ustawowymi, zwolnienia z opłaty, tzn. ze zwolnienia skorzystają osoby, które trwale oznakują posiadane psy poprzez wszczepienie mikrochipa. Podjęte działania w znacznej mierze przyczyniają się do ograniczenia problemu bezdomności zwierząt na terenie miasta. W roku 2020 zachipowano 82 psy (w roku 2019 – 208), a od chwili obowiązywania uchwały zachipowanych zostało 795 psów. Szacuje się, że jest to 30-50% wszystkich psów na terenie miasta.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.