- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Czym jest Seniorklub?

- Reklama -

Pośród licznych propozycji i pomysłów na obywatelską oraz społeczną aktywizację osób starszych znajdują się kluby seniora. Są to przeznaczone dla nich miejsca spotkań. Powstają dzięki inicjatywom oddolnym, tworzone są spontanicznie i prowadzone przez samych seniorów, choć najczęściej wspierane przez jednostki, przy których powstają: najczęściej przy ośrodkach kultury, spółdzielniach mieszkaniowych czy parafiach. W klubie seniora można spotkać się z sąsiadem czy sąsiadką w podobnym wieku i w miłej atmosferze spędzić z nimi czas. Na tym polega idea klubów seniora – mają integrować i wspierać aktywność osób starszych, ale przede wszystkim zapewniać im dobre towarzystwo w pobliżu miejsca zamieszkania. W klubie seniora odbywają się też kursy, warsztaty, spotkania ze znanymi osobami. Można również skorzystać z różnych rozrywek, na które na co dzień seniorzy mogą nie mieć pieniędzy.

Jaka jest różnica między klasycznym klubem seniora a Seniorklubem?

Seniorklub został powołany przez Fundację Bliżej Pasji w roku 2018, by poprzez jego działalność zwiększył się udział osób starszych w życiu publicznym, wzrosły możliwości seniorów wpływania na otaczającą rzeczywistość oraz szanse na zaspokojenie potrzeb wynikających z wieku. Dlatego na pierwszych spotkaniach członkowie wspólnie wypracowali główne cele Seniorklubu, do których należą:

– obrona praw i dbanie o sprawy osób starszych w powiecie biłgorajskim

– poprawa wizerunku osoby starszej w społeczności na terenie powiatu biłgorajskiego

– integracja środowiska seniorów i ich sympatyków z terenu powiatu biłgorajskiego.

Podczas spotkań dyskutowano nad problemami seniorów i wyciągnięto wnioski precyzujące, z czym osoby starsze borykają się na co dzień:

- Reklama -

problemy zdrowotne (związane z dostępem do badań, do lekarzy specjalistów, szpitala, brak miejsca na spotkania seniorów – brak lokalu, utrudniony dostęp do kultury, brak bezpłatnych porad prawnych, zbyt mało autobusów miejskiej komunikacji, ograniczony dostęp do basenu, brak imprez sportowo-rekreacyjnych skierowanych do seniorów, brak spotkań integracyjnych, niska stopa życiowa, niskie umiejętności obsługi komputera, brak miejsc, gdzie można skorzystać z komputera, bariery architektoniczne, brak ławek, za mało patroli policji.

Cenne jest to, że seniorzy we własnym gronie sami najdokładniej potrafią określić swoje potrzeby. Typowe, znane kluby seniora dostarczają rozrywki, wiedzy, ale ich misją nie jest poprawa sytuacji osób starszych poprzez działania obywatelskie na rzecz całego środowiska, co istotnie odróżnia je od Seniorklubu.

Podczas spotkań nie tylko rozważano problemy, ale też szukano rozwiązań. Padły pomysły na spotkania z przedstawicielami władz lokalnych, lokal dla seniorów – kawiarnię lub herbaciarnię, spotkanie z komendantem policji, gimnastykę przy muzyce, rehabilitację, wycieczki, kurs komputerowy, zwiększenie przejazdów komunikacją miejską, bezpłatne przejazdy, stworzenie ciekawej i niedrogiej oferty kulturalnej, budowę obiektu sportowego z basenem, zwiększenie dostępu do lekarzy, montaż dodatkowych ławeczek.

Niektóre z tych rozwiązań wymagają nakładów finansowych, natomiast część z nich nie może zostać zrealizowana bez współpracy z władzami samorządowymi, gdyż dla ich urzeczywistnienia należałoby wprowadzić zmiany systemowe. Dlatego też w samorządach miast i gmin Polski powoływane są rady seniorów, które stanowią organ doradczy samorządu, sugerując, jakie działania korzystne dla seniorów należałoby podjąć, i służąc informacją, aby władze uzyskały pełny obraz stanu środowiska senioralnego. Ponadto rada seniorów może wpływać na decyzje podejmowane w instytucjach administracji publicznej oraz wydawać opinie o uchwalonych postanowieniach. Oczywiście jakość podejmowanych decyzji oraz wpływ rady na decyzje władz, a co za tym idzie na codzienne życie seniorów, będzie zależała od standardów współpracy, dobrej woli obu stron oraz poważnego potraktowania idei poprawienia komfortu życia osób starszych.

Niezależnie od nazwy zrzeszanie się w jakiekolwiek jednostki: organizacje, rady, kluby powinno stanowić istotny element w życiu społecznym seniorów. Rozpoznawanie potrzeb, szukanie możliwości rozwiązywania problemów, zabieranie głosu w imieniu całego środowiska będzie skuteczniejsze w grupie. Pojedyncze osoby z trudem mogą zaznaczyć swoją obecność i wyrazić swoje zdanie tak, by zostać wysłuchanym. Członkowie Seniorklubu nie ustają w rozwijaniu swoich kompetencji, wdrażają się coraz lepiej do działań społecznych, aby coraz skuteczniej wpływać na środowisko osób starszych. Seniorklub jest jednostką innowacyjną. Oby spełnił swoje zadania w jak najszerszym zakresie.

Artykuł powstał w ramach projektu „Wiek nie odbiera odpowiedzialności!”, który jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.