- Reklama -

- Reklama -

Czym jest Partnerstwo publiczno-prywatne?

Partnerstwo publiczno-prywatne to termin często pojawiający się w mediach. Towarzyszy mu inne popularne określenie – zamówienia publiczne. Czym jest tytułowe partnerstwo publiczno-prywatne? Jakie są jego zalety? Dlaczego zamówienia publiczne odgrywają ważną rolę przy PPP? W poniższym tekście postaramy się odpowiedzieć na te pytania i uczynić oba terminy bardziej zrozumiałymi.

- Reklama -

1. Partnerstwo publiczno-prywatne – idea powstania
2. Zalety Partnerstwa publiczno-prywatnego
3. Zamówienia publiczne jako nieodzowny element PPP
4. Przykłady projektów realizowanych w ramach Partnerstwa publiczno-prywatnego

Partnerstwo publiczno-prywatne – idea powstania

W największym skrócie, Partnerstwo publiczno-prywatne to współpraca pomiędzy podmiotem publicznym i prywatnym w celu realizacji określonego projektu np. budowy autostrady. Formuła ta znana jest od lat w europie zachodniej. Wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej w 2004 roku, Polska stała się beneficjentem środków europejskich liczonych w miliardach euro. Przeważająca część z tych funduszy przeznaczana jest na projekty realizowane w ramach Partnerstwa publiczno-prywatnego. Szczegółowe informacje i porady w zakresie PPP znaleźć można na stronie https://jacekkosinski.pl/uslugi/partnerstwo-publiczno-prywatne/

Zalety Partnerstwa publiczno-prywatnego

Partnerstwo publiczno-prywatne ma szereg zalet. Poniżej wymienimy tylko najbardziej istotne.

– wykorzystanie doświadczenia stron biorących udział w projekcie (dostęp do nowoczesnej technologii),
– skrócenie czasu potrzebnego na realizację inwestycji,
– wsparcie kapitałowe ze strony sektora prywatnego,
– wyższa efektywność prowadzonych prac dzięki doświadczeniu podmiotu prywatnego w tego typu projektach,
– możliwość partycypacji obu stron w dochodach z inwestycji.

- Reklama -

Zamówienia publiczne jako nieodzowny element PPP

Zamówienia publiczne to zbiór procedur określających sposób wydatkowania środków publicznych. Przepisom określonym w ustawie o zamówieniach publicznych podlegają głównie podmioty sektora publicznego.
Do najpopularniejszych trybów, w ramach których udzielane są zamówienia, należą:
przetarg, negocjacja, dialog, zamówienie z wolnej reki, zapytanie o cenę i licytacja elektroniczna.
Branżą, z którą mamy najczęściej do czynienia przy okazji zamówień publicznych jest szeroko rozumiana budowlanka. Parkingi, szkoły, boiska piłkarskie, autostrady i lotniska to przykłady inwestycji, które rozpoczęły się zazwyczaj od złożenia oferty w przetargu na ich budowę.
Zamówienia publiczne nadzoruje Urząd Zamówień Publicznych, który czuwa nad prawidłowością stosowania się do przepisów określonych w ustawie. Podmioty zaangażowane w realizację zamówień mają również możliwość odwołania się od niekorzystnych dla nich decyzji do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO).

Przykłady projektów realizowanych w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Ostatnie kilkanaście lat w Polsce to okres dynamicznego rozwoju infrastruktury. I choć na co dzień chętnie korzystamy z autostrad, obwodnic, parkingów miejskich, linii tramwajowych czy metra nie zastanawiamy się nad kwestiami formalnymi ich budowy. Tymczasem powstanie wspomnianych inwestycji bardzo często możliwe było dzięki takim inicjatywom jak Partnerstwo Publiczno-Prywatne.

Z całą pewnością Partnerstwo publiczno-prywatne przyczyniło się do dynamicznego rozwoju krajowej infrastruktury w ostatnich 15 latach. Pomimo że środki przyznawane Polsce w ramach funduszy europejskich z roku na rok będą coraz mniejsze, doświadczenie i procedury wypracowane w ramach PPP będą jeszcze przez lata wspierać realizację kolejnych projektów.

* Materiał zewnętrzny

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.