Czy w Tarnogrodzie będą Mieszkania Plus?

Gmina, przystępując do programu, deklarowała potrzebę wybudowania na terenie Tarnogrodu 16-20 mieszkań. Władze gminy podawały wówczas, że byłby to teren w okolicy ul. Pogodnej i Lubaczowskiej.
Wzbudziło to entuzjazm mieszkańców gminy, którzy ucieszyli się z wiadomości o możliwości realizacji programu w Tarnogrodzie. Jednak podpisanie listów nie oznaczało na pewno, że inwestycja zostanie zrealizowana. Gmina czekała na szczegóły, w tym związane z finansowaniem inwestycji. Jednak, założeniem było, aby w ciągu sześciu miesięcy od podpisania listu intencyjnego została podpisana umowa inwestycyjna. 
– Gmina zgłosiła się do programu, wskazała lokalizację gruntu przeznaczonego do tego programu i oczekujemy obecnie na dalszy etap, to jest na kwalifikację i umowy wykonawcze – podaje burmistrz Tarnogrodu Eugeniusz Stróż. 
Jak wyjaśnia Zbigniew Przybysz z Biura Komunikacji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, obecnie trwa konkurs na modelowy dom jednorodzinny na potrzeby programu Mieszkanie Plus. Celem konkursu organizowanego przez spółkę BGK Nieruchomości jest zaprojektowanie funkcjonalnych domów, przyjaznych rodzinom, ale także wypracowanie nowatorskich i inteligentnych rozwiązań budowlanych. – Uczestnicy mogą zaprezentować koncepcje w zabudowie szeregowej, bliźniaczej, dom wolnostojący oraz wolnostojący dom wiejski. Chodzi także o konstrukcje szkieletowe i budynki z prefabrykatów. Efektem konkursu mają być projekty, które będą estetyczne, trwałe, energooszczędne, szybkie w realizacji i dopuszczające rozwiązania "zrób to sam". Układy funkcjonalne domów muszą być zróżnicowane i elastyczne z możliwością dostosowania do zmieniających się potrzeb użytkowników przy zakładanym modelu rodziny 2+3 – mówi Zbigniew Przybysz.
 Projekty modelowe będą mogły wykorzystać także samorządy. Modelowe rozwiązania powstałe w konkursie spowodują, że domy budowane w przyszłości mogą być tańsze. Do konkursu na projekt Modelowego Domu Jednorodzinnego zgłosiło się 370 uczestników – 309 reprezentuje pracownie architektoniczne, a 61 to reprezentanci uczelni technicznych i instytutów naukowych. Ogłoszenie wyników konkursu i zakwalifikowanie wybranych projektów do wykonania prototypów lub realizacji przewidywana jest na 14 maja br.
–  ałe i średnie miasta, które zadeklarowały chęć uczestnictwa w programie Mieszkanie Plus będą mogły wykorzystać najlepsze propozycje, które zostaną wyłonione w konkursie na modelowy dom jednorodzinny. Decyzja dotycząca realizacji budownictwa w programie Mieszkanie Plus będzie należeć do samorządu – zostanie publicznie ogłoszona, jak tylko będzie podjęta – dodaje.
Pakiet Mieszkanie Plus to wsparcie budowy mieszkań na wynajem o umiarkowanych cenach i czynszach na zasadach rynkowych, także z wykorzystaniem gruntów publicznych. Inwestycje, których celem jest budowa dostępnych cenowo mieszkań na wynajem (z opcją wykupu), powstają w oparciu o współpracę pomiędzy spółką BGK Nieruchomości a władzami samorządowymi. W województwie lubelskim program Mieszkanie Plus ma być realizowany w kilku miastach. Chęć przystąpienia do budowy tanich mieszkań wyraziły samorządy Białej Podlaskiej, Lublina, Puław, Zamościa i Świdnika. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.