- Reklama -

- Reklama -

Czy mieszkańcy, przyjmujący uchodźców pod swój dach, mogą liczyć na pomoc?

Wielu mieszkańców Biłgoraja i powiatu biłgorajskiego przyjęło do siebie uchodźców z Ukrainy. Z informacji, jakie przekazał podczas spotkania z samorządowcami wojewoda lubelski wynika, że na mocy przygotowywanej specustawy, z budżetu państwa będą przekazywane samorządom dotacje na sfinansowanie pobytu uchodźców z Ukrainy. Ale czy będzie pomoc dla mieszkańców, którzy pod swój dach przyjęli uchodźców?

- Reklama -

Warunkiem uzyskania dotacji będzie uprzednie podpisanie z właściwym starostą umowy w zakresie zorganizowania pobytu dla uchodźców. W chwili obecnej nie przewiduje się zawierania umów z osobami fizycznymi na dofinansowanie pobytu uchodźców w domach prywatnych, a zatem osoby, przyjmujące uchodźców do swoich domów, biorą na siebie obowiązek pokrywania wszelkich związanych z tym kosztów.

Informacje o punktach przygotowanych do przyjęcia uchodźców można uzyskać w Biurze Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Biłgoraju (tel. 84 688 20 66, 84 686 20 60 lub 576 500 350 i 604 505 239).

Chełm zaproponował mieszkańcom bon komunalny

Z inicjatywy prezydenta miasta Chełm, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. wprowadziło tzw. bon komunalny dla osób prywatnych i podmiotów przyjmujących nieodpłatnie uchodźców z Ukrainy. Bon ten upoważnia do zwolnienia z opłat za wodę i ścieki.

urząd MArszałkowski projekt

Jak jest w Biłgoraju?

– Obecnie nie ma przepisów, które umożliwiają gminom udzielania wsparcia finansowego dla osób prywatnych, udostępniających nieodpłatnie swoje lokale. Ten problem zostanie dzisiaj zgłoszony przeze mnie wojewodzie lubelskiemu – informuje Janusz Rosłan, burmistrz Miasta Biłgoraja.

Obecnie mieszkańcy Biłgoraja i powiatu biłgorajskiego, którzy udostępniają swoje lokale uchodźcom, ponoszą koszty finansowe.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.