- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Czy Turobin będzie miastem? Mieszkańcy decydują

Władze gminy czynią starania, aby Turobin odzyskał prawa miejskie. Do tego potrzebne są ponowne konsultacje społeczne, które dobiegają końca. Wójt gminy Turobin zaprasza mieszkańców do głosowania w wyznaczonych terminach.

- Reklama -

O historii powstania Turobina oraz planach odzyskania statusu miasta pisaliśmy w artykule pt. Chcą odzyskać prawa miejskie. (kliknij tutaj). Konsultacje społeczne polegają na tym, że każdy pełnoletni mieszkaniec wyraża na karcie głosowania swoje zdanie w sprawie przywrócenia statusu miasta miejscowości Turobin. W tym celu urzędnicy z urną będą stali pod namiotem przed budynkiem urzędu gminy.

Najbliższe konsultacje odbędą się w Turobinie:

  •  w czwartek – 24 lutego 2022 r. w godzinach od 8 do 14 przed Urzędem Gminy Turobin
  •  piątek – 25 lutego 2022 r. w godzinach od 10 do 11 przed Urzędem Gminy Turobin

Dlaczego gmina Turobin musi ponownie przeprowadzić konsultacje?

- Reklama -

– Poprzednio przeprowadzone konsultacje społeczne utraciły swoją ważność. Większość głosów była na „tak”. W kwietniu 2021 roku złożyliśmy wniosek do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Biłgoraju dotyczący określenia granic dla miasta Turobin, ale starostwo nie przesłało w terminie stosownego dokumentu, który wymagany był do sporządzenia mapy miasta będącej załącznikiem wniosku do Głównego Geodety Kraju – informuje Andrzej Kozina, wójt gminy Turobin.

Władze gminy zapraszają wszystkich mieszkańców do wypowiedzenia się w konsultacjach społecznych na ten temat. Poniżej znajdują się najczęściej zadawane pytania i wątpliwości wymagające wyjaśnienia mieszkańcom w zakresie nadania statusu miasta:

1. Czy wzrosną podatki od nieruchomości?
– Nie. Wysokość podatków ustala samorząd bez względu na status miejscowości.
2. Czy wzrośnie podatek rolny?
– Nie. Opodatkowaniu podlegają grunty mające w ewidencji gruntów status użytku rolnego niezależnie od tego, czy są położone na terenie miasta czy wsi.
3. Czy wzrosną opłaty za wodę, śmieci, przedszkole, czy inne opłaty lokalne?
– Wysokość opłat ustala Rada Gminy niezależnie od statusu miejscowości.
4. Czy nauczycie stracą dodatek wiejski?
– Nie. Nauczyciele nie stracą dodatków – dodatek wiejski należy się nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim oraz mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców.
5. Co z subwencją oświatową?
– Nie zmienią się zasady udzielania subwencji oświatowej, gdyż w obecnie obowiązującym stanie prawnym wysokość subwencji oświatowej określona jest na jednakowym poziomie na terenach wiejskich i miastach do 5 tys. mieszkańców.
6. Co ze stypendiami szkolnymi dla uczniów?
– Przepisy nie uzależniają przyznania stypendium od tego czy uczeń mieszka na terenie miasta czy wsi.
7. Czy nastąpi likwidacja dopłat rolniczych?
– Nie. Rolnik otrzymuje dopłaty niezależnie od tego czy jego gospodarstwo znajduje się na terenie miasta czy wsi.
8. Jaki będzie dostęp samorządu do funduszy z UE?
– W przypadku uzyskania statusu miasta zwiększy się możliwość ubiegania o środki zewnętrzne, przeznaczone zarówno dla miejscowości o statusie wsi jak i miasta. Turobin, jako miasto, zachowa w tym przypadku również wszystkie prawa gminy wiejskiej, zwiększając wachlarz swoich możliwości w tym zakresie. Będziemy gminą wiejsko-miejską.
9. Czy będzie potrzebna wymiana dowodów osobistych?
– Nie. Zmiana nazwy organu wydającego dowód nie powoduje konieczności wymiany dotychczasowych dokumentów.
10. Czy będą potrzebne nowe wybory?
– Nie. W związku z uzyskaniem statusu miasta nie przeprowadza się przedterminowych wyborów organu gminy. Nie zmienia się także liczba radnych.
11. Jakie będą koszty w związku z nadaniem statusu miasta?
– Pojawią się jedynie koszty związane ze zmianą szyldów i pieczątek w Urzędzie Gminy.
12. Czy pojawią się obostrzenia związane przemieszczaniem sprzętu rolniczego na terenie miasta?
– Nie. Na terenie miasta nie powstaną żadne ograniczenia. Kwestie te regulują przepisy ogólnie obowiązujące które nie zobowiązują do wprowadzania jakichkolwiek obostrzeń z tytułu uzyskania praw miejskich.
13. Czy pojawią się obostrzenia w zakresie przemieszczania zwierząt hodowlanych po ulicach miasta?
– Nie. Kwestie te reguluje ustawa Prawo o ruchu drogowym, która to w artykule 35, 36 i 37 reguluje sprawy związane z pędzeniem żywych zwierząt po drogach publicznych. Przepisy te jednakowo regulują sposób zachowania się na drodze niezależnie od tego czy znajduje się w obrębie wsi czy miasta.
14. Czy wzrośnie wynagrodzenie wójta który stanie się burmistrzem?
– Wysokość wynagrodzenia Wójta czy Burmistrza ustala Rada Gminy niezależnie od statusu miejscowości.

- Reklama -

1 komentarz
  1. jajcasz mówi

    Następny co mu mało wypłaty

Zostaw odpowiedź