- Reklama -

Czy posterunki policji wrócą do gmin?

Z naszych informacji wynika, że Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju zainteresowana jest przywróceniem posterunku w Obszy i Turobinie. Pytanie o powrót posterunku padło także w gminie Tereszpol. Jeśli chodzi o Obszę i Turobin, problemem jest zaplecze lokalowe. W Turobinie pomieszczenia po „starym” posterunku zostały już zaadaptowane i mieści się tam ośrodek kultury. Natomiast w Obszy lokal jest, ale wzrosły wymagania policji, których nie zadowala obecny stan rzeczy. W Tereszpolu urząd gminy będzie rozważać udostępnienie niektórych pomieszczeń po byłym ośrodku zdrowia. Jednak konkrety nie są jeszcze znane. 

W rozmowie z NOWą asp. Milena Wardach, rzecznik biłgorajskiej Komendy Policji, przyznaje, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wciąż prowadzi prace nad powstaniem mapy zagrożeń całego kraju. Z tego dokumentu będzie wynikało, gdzie są miejsca najbardziej zagrożone w kraju, czy są tam potrzebne i gdzie ewentualnie miałyby powstać posterunki policji. Dopóki nie została ona stworzona, szczegóły związane z przywróceniem posterunków nie są jeszcze znane. Mapy zostały opracowane w oparciu o informacje własne policji, czyli m.in. statystyki policyjne, a także na podstawie informacji przekazanych przez podmioty biorące udział w konsultacjach społecznych oraz w oparciu o wyniki badań opinii publicznej oraz informacje różnych instytucji.

- Reklama -

Na mapie znajdą się informacje m.in. o przestępstwach najbardziej dokuczliwych społecznie: kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem, rozbój, uszkodzenie rzeczy, wymuszenie, bójka, pobicie, uszczerbek na zdrowiu, oszustwo na wnuczka i na policjanta oraz przestępstwa na tle seksualnym, przestępstwa narkotykowe związane z posiadaniem i udzielaniem innej osobie środków odurzających lub substancji psychotropowych, informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym i wypadkach drogowych. Podczas tworzenia tych map pojawił się postulat dotyczący odtworzenia zlikwidowanych posterunków policji. W całym kraju zgłoszono 100 takich wniosków.

– Mogę potwierdzić, oczywiście wstępnie, że w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych w gminach oraz w wyniku analizy kryminalnej wzięto pod uwagę dwa wysunięte najdalej punkty w powiecie biłgorajskim tj. Turobin i Obsza – mówi asp. Wardach, podkreślając jednocześnie, że do utworzenia posterunków wymagane jest odpowiednie zaplecze. – Obecnie trwają rozmowy na temat zaadaptowania obiektów na potrzeby komórek, które miałyby w przyszłości powstać – dodaje.

Wielokrotnie mieszkańcy naszego powiatu poruszali temat bezpieczeństwa. Ich zdaniem, likwidacja posterunków policji spowodowała, że nie czują się oni bezpieczni tak jak wcześniej. Zdaniem asp. Wardach likwidacja posterunków policji sprzed kilku lat nie miała wpływu na obecny poziom bezpieczeństwa mieszkańców. – Jak wiadomo, to nie budynki chroniły mieszkańców i dbały o ich bezpieczeństwo a funkcjonariusze, którzy każdego dnia pełnili i pełnią służby w swoich rejonach służbowych, w każdej bez wyjątku gminie – podkreśla rzeczniczka policji. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.