- Reklama -

Czy miasto pomaga przedsiębiorcom?

W czasie pandemii kononawirsa wielu przedsiębiorców jest na skraju bankructwa. Jakie możliwości ma samorząd, aby im pomóc i czy je wykorzystuje? Sprawdzamy, jak jest w Biłgoraju.

Temat ilości wniosków złożonych w 2020 roku przez biłgorajskich przedsiębiorców dotyczących zwolnienia od podatku od nieruchomości (gruntów, budynków i budowli związanych z  prowadzeniem działalności gospodarczej) poruszył podczas ostatniej sesji Rady Miasta Biłgoraja radny Łukasz Pracoń. Interesowało go, na jakie ulgi i zwalenia mogą liczyć miejscy przedsiębiorcy. – Nadmienię, iż zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych: “Rada gminy może wprowadzić w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z  powodu COVID-19” – podkreślał radny Łukasz Pracoń. 

- Reklama -

Od marca 2020 r. do Urzędu Miasta w Biłgoraju wpłynęły 24 wnioski o umorzenie podatku od nieruchomości. 9 z nich zostało pozostawionych bez rozpatrzenia, natomiast 15 zostało uwzględnionych. Kwota umorzonego podatku to około 55 000 zł. Ponadto zostało złożonych 8 wniosków o odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości oraz 20 wniosków o zwolnienie z czynszu za najem lokali użytkowych. Łączna kwota zwolnienia to około 36 000 zł. – Ponadto, na mocy uchwały Rady Miasta Biłgoraja wielu przedsiębiorcom, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19 zostały przedłużone terminy płatności podatku do końca sierpnia 2020 r. Natomiast do chwili obecnej nie zdecydowaliśmy się na przedłożenie projektu uchwały zwalniającej z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z COVID-19 – tłumaczy skarbnik miasta Roman Żuk. 

 

- Reklama -

1 komentarz
  1. Ada mówi

    (Bez)radny pyta na sesji, przed kamerami a powinien to wiedzieć.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.