- Reklama -

Czy katolik może należeć lub wspierać organizacje antykatolickie?

W nawiązaniu do polemiki, która wywiązała się na stronach NOWej Gazety Biłgorajskiej, publikujemy list Stanisława Schodzińskiego.

Szanowny Kolego Janku S. nasz list otwarty ,o którym piszesz został opublikowany w portalu internetowym biłgoraj.com przed projekcją filmu ,,Kler” w Biłgoraju ,przed wyborami . Sądziliśmy , że rządząca w mieście lewica się zreflektuje i nie sprowadzi tego obraźliwego filmu dla wiernych i duchownych , operującego językiem i reżyserią z czasów Urbana i SB , tym bardziej po pisemnym proteście do burmistrza ok.700 osób. Niestety film był emitowany za aprobatą władz. Twoje insynuacje o zaistnieniu po wyborach są zwykłą złośliwością i stanowią pomówienie.

List ,,Odpowiedź postkomunisty” opublikowano też w wersji papierowej , a nasz list w wersji elektronicznej , proszę redakcję o zamieszczenie go w gazecie, ponieważ czytelnicy , którzy nie używają internetu nie będą mogli odnieść się do polemik.

Przypominam sobie spotkanie u Ciebie w domu ,w początkowym okresie wprowadzenia stanu wojennego,  na którym zauważyłem pewną osobę z Dereżni , która jak się później okazało była współpracownikiem SB(TW).Podczas krótkiej wizyty zaniepokoiłem się o Twóją osobę i o siebie. Wkrótce nastąpiło Twoje aresztowanie. Na pewno wydawnictwa podziemne , które były u Ciebie , w części pochodziły z moich źródeł. Nigdy Cię o tym nie informowałem , ze względów bezpieczeństwa. Wydawnictwa ,,poza zasięgiem cenzury „

- Reklama -

przywoziłem do Powiatu Biłgorajskiego z Lublina i rozprowadzałem je już od 1976 r. jako student. Cztery lata przed powstaniem ,,Solidarności”. Twoje dywagacje co do braku mojego internowania i szantaż ,,grzebania w życiorysie’’ oraz rodzinie, wydaje mi się wynikają z Twojego obecnego przebywania w otoczeniu dawnych służb komunistycznych. Jako, że jestem pokrzywdzony  przez komunistyczny. aparat represji w rozumieniu ustawy IPN, posiadam taki status, miałem wgląd do  dokumentów wytworzonych przez SB  , wielu z nich mam kopie , dlatego mówię o takim otoczeniu osób. Moja działalność w opozycji antykomunistycznej rozpoczęła się w 1976 r. , jako studenta WSI- nż. a następnie Politechniki Lubelskiej. Inwigilowano nawet moją pracę dyplomową , którą pisałem pod nadzorem dra J.Kukiełki obecnie profesora. W 1977r.  lubelska SB  podczas Pielgrzymki Warszawskiej na Jasną Górę, śledząc mnie, założyła mi teczkę pod nazwą ,,Absolwent”, jak napisano w dokumentach za rozprowadzanie pisma ROPCiO ,,Opinia” oraz wypowiedzi antysocjalistyczne. Ta inwigilacja mnie i mojej rodziny trwała do 1999 r. później przez zamojską i biłgorajską SB. Dokumenty mojej inwigilacji , w części można odnaleźć na stronach internetowych IPN. W okresie poprzedzającym wprowadzenie Stanu Wojennego byłem aktywnym członkiem ,,Solidarności” organizując komisje zakładowe na terenie Rejonu  Biłgorajskiego oraz w RDP Tomaszów Lub., natomiast pomimo nalegań nie przyjmowałem kierowniczych funkcji związkowych ze względu na trudną sytuację rodzinną i ogrom pracy jako inżyniera budowy dróg. Na prośbę J.Różyckiego przew.MKR byłem pełnomocnikiem ds. interwencji . Stan Wojenny był dla mnie zaskoczeniem. Nigdy osobiście nie szukałem znajomości wśród służb komunistycznych. Gdy były rozmowy ze strony związku z sekretarzem partii np. na temat przekazania siedziby partii na szkole muzyczną ,  to były prowadzone w obecności J.Różyckiego. W przypadkowych spotkaniach zawsze jednoznacznie wyrażałem swoje poglądy i robię to do dziś bez kalkulacji politycznych , w porę i nie w porę. W okresie 20 letniej pracy w samorządzie oraz w GDDKiA składałem kilkakrotnie oświadczenia lustracyjne i dostępu do informacji tajnych  badane przez ABW. Podobnie było , gdy otrzymywałem od prezydenta L.Kaczyńskiego Krzyż Kawalerski za działalność na rzecz demokracji , czy krzyż Wolności i Solidarności oraz odznakę i uprawnienia działacza opozycji antykomunistycznej . Ponieważ  w swoim liście nie pomijasz  aż mojej rodziny muszę kilka zdań o niej napisać. W przeciwieństwie do Twojej rodziny , moja rodzina nic J.Dechnikowi nie zawdzięcza. Rodzice i dziadkowie wywiezieni przez Niemców na Majdanek a następnie na przymusowe roboty do Rzeszy.

Po powrocie z Niemiec zastali pusty rozkradziony dom , pustą stodołę i oborę . Po wojnie nie szli do nowego sowieckiego okupanta i polskich kolaborantów prosić o pomoc. Nie zapisali się do partii ani ZBOWiD-u aby żyło im się materialnie lepiej jak innym. Byli duchowo przed Bogiem wolni nie służąc antykatolickiemu systemowi. Moi  Rodzice i Rodzeństwo nigdy nie byli milicjantami ani ormowcami , nigdy też nie zapisali się do KPP, PPR, PZPR, ZSL i SD.

Kolego Janku piszesz ,że chcesz wziąć pomnik J,Dechnika pod swój dom i że dobrze go znałeś , zanim to zrobisz prosiłbym o zbadanie i zadośćuczynienie w  ramach bezwarunkowej miłości jak zamordowano właścicieli majątku w Kamiońce  k.Krzeszowa  rodzinę Boryczków ,we wrześniu 1939 po wkroczeniu Sowietów z  krzeszowską KPP. Trzeba by też zrehabilitować zamordowanych więźniów biłgorajskiego UB , które tworzył  z serdecznością  tow. J.Dechnik oraz Andrzeja Kiszkę ukrywającego się do 1961r. w bunkrze pod Ciosmami , aresztowanego przez biłgorajskie UB .

Nie będę przytaczał argumentów z poprzedniego naszego listu na temat działania zdrajców Polski . Popierając Cię kiedyś na stanowisko wiceburmistrza miasta nie znałem Twoich idei. Skąd w liście tyle nierzetelności i pomówień. Czyżby to w ramach bezwarunkowej miłości do wszystkich.  Nasz list miał prawo ocenić publiczną działalność rządzących przez ostatnie lata , nie wnikał w życiorysy , rodziny , życie prywatne . Ponieważ  koalicja nieugięcie poprzez swój stosunek do jednego z ważniejszych reprezentantów  komunizmu w  Polsce broniła w ten sposób nieludzkiego i bezbożnego systemu totalitarnego , który zakazany jest w konstytucji , tak dziś bronionej przez lewicę ,  zdecydowaliśmy się przedstawić szczątkowo jego życiorys.

Nawet Boże miłosierdzie stawia warunki spowiedzi , zadośćuczynienia i pokuty.

Osobiście jestem i zawsze byłem przeciwnikiem nowej dyktatury jaką jest bezbożna Unia Europejska. Z tego też powodu pomimo kilkakrotnych zaproszeń nie zapisałem się do PiS. Zawsze bronię życia od poczęcia , co jest fundamentem wiary katolickiej. Cenię M.Jurka , który zrezygnował ze stanowiska drugiej osoby w państwie w obronie życia nienarodzonych tych najbardziej bezbronnych . Obecnie jest to największe ludobójstwo . W Polsce w latach 1956-2006 zabito 20 mln niewinnych dzieci , nazywając to skrobanką lub aborcją . Przypominam , że te ustawy wprowadzili niemieccy faszyści a potem polscy komuniści , nie słyszałem aby J.Dechnik protestował . To ludobójstwo  pochłonęło więcej ofiar Polaków niż I i II wojna światowa . Jak to wpływa na przyszłość Polski ? Niestety do dziś PiS nie przyjęło ustawodawstwa w obronie życia a lewackie organizacje bełkoczą , że zabijanie jest prawem człowieka a płeć można sobie wybrać  . Wydaje mi się , że jak należałbym do PiS lub do lewicy czy PO jak robi to wielu to by nie było czerwonej kartki . Prawda zawsze kosztowała na ziemi. Ale to jest mało istotne .

Nawiązując do oceny mojej pracy przez Ciebie i innych muszę przedstawić trochę historii . W powiecie ,w I -wszej kadencji rządziła koalicja PSL-SLD , w tym okresie zadłużono szpital na ok. 20 mln zł. , powiat nie korzystał z zewnętrznych dotacji na drogi .Nie wiem Janku o jakich wskaźnikach piszesz? Chyba , że podobnych jak w budżecie miasta  gdzie część długów wyprowadzono do spółek komunalnych .  Dzięki moim zabiegom jako radnego opozycji wspólnie z burmistrzem S.Oleszczakiem , lekarzem M.Grygielem i dyr. SP ZOZ  Lorencem ,  po złożeniu z mojej inicjatywy wizyty u Wojewody Zamojskiego M.Grzelaczyka zapadła decyzja o wprowadzeniu do budżetu państwa rozbudowy szpitala w Biłgoraju . Po wniosku wojewody do ministerstwa i moich dwudniowych rozmowach w Sejmie , łącznie z nocowaniem , następnie spotkaniu moim i B.Serafin z ministrem J.Szczotem , szpital powiatowy uzyskał dofinansowanie poprzez kontrakt wojewódzki  w kwocie 4 mln zł. a w następnej kadencji 16 mln zł. W sprawach ekonomicznych i rozwojowych powiatu i miasta zawsze , nawet jako radny opozycji , działałem w jego interesie .Radni LPR I-szej kadencji stanowili większość , na 40-stu radnych było ich 19-stu . Próby utworzenia koalicji LPR-PSL nie powiodły się , była propozycja  LPR-PSL-SLD . Ze względów ideowych LPR odmówił , pomimo że mogłem zostać starostą zdobywając osobiście najwięcej głosów w powiecie .

W II kadencji po wygranych wyborach przez LPR utworzono silną koalicję LPR-SAMOOBRONA-PSL . Zostałem starostą , PSL nie miał na to wpływu  ,bo  PSL mógł zawdzięczać LPR że go wziął na trzeciego. Z.Dechnik proponował mi koalicję SLD w obecności posła Michalskiego , chcąc jedynie dla SLD stanowisko przewodniczącego rady a pozostałe funkcje dla LPR . Odmówiłem ze względów ideowych . Dopuszczaliśmy koalicję z SAMOOBRONĄ i PSL ze względu na katolickość członków tych partii oraz braku w dokumentach programowych i wypowiedziach przywódców partii elementów antychrześcijańskich . Niestety podczas ostatniej rządowej koalicji PO i PSL uchwalono ustawy genderowe i antychrześcijańskie bez sprzeciwu PSL  np. o przemocy w rodzinie ,które widzą największe zagrożenie Kościele i w rodzinach katolickich oraz wprowadzają język gender niezgodny z Pismem Świętym . Ponadto wprowadzano do szkół seksedukację a na uczelnie wydziały ideologii genderowej , nowego marksizmu .

W II-giej kadencji , w której pełniłem funkcję starosty , pozyskano 16 mln zł. na dokończenie budowy szpitala i zakup urządzeń szpitalnych. Szpital oddano do żytku  , pomimo upadłości spółki ,,Montex” budowniczego szpitala. Powiat wygrał jedyny proces sądowy w Polsce z  Sejmem RP z tzw. Ustawy 203 dot. podwyżki  dla pielęgniarek . W tym też okresie przebudowano dziesiątki kilometrów dróg powiatowych korzystając pierwszy raz z programu ,,Sapard” i tzw. rezerwy drogowej . Dokonano rozbudowy budynku Państwowej Straży Pożarnej , Poradni Psychologiczno Pedagogicznej , boisk szkolnych , przeprowadzono termomodernizację i pokrycia dachowe szkół , uruchomiono Punkt Informacji Turystycznej . Wydano kilkadziesiąt pozycji książkowych i map opisujących dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Ziemi Biłgorajskiej .Z udziałem PTTK wytyczono setki kilometrów szlaków turystycznych korzystając ze środków finansowych  WFOŚ i GW . Powiat ze szkołami i parafiami zorganizował kilkadziesiąt konferencji historyczno-naukowych i wychowawczych  z udziałem  prof. KUL , historyków IPN , działaczy PTTK , ŚZŻ AK , Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokół” , Kapituły Dziedzictwa Narodu ,,Święta Sprawa” , Koła Filozoficznego ks. prof. T.Guza , Nadleśnictwa Biłgoraj i PKE . Osobiście uczestniczyłem w tych konferencjach  , zamieszczając swoje wystąpienia w materiałach pokonferencyjnych wydawanych przez powiat i KUL . Dzięki współpracy z koalicjantami umieszczono na budynku starostwa Tablice Dekalogu , przyjęto stanowiska rady powiatu o ustanowieniu św. bpa Stanisława Męczennika patronem Ziemi Biłgorajskiej oraz Dnia Bitwy Warszawskiej ,,Cudu nad Wisłą” ,  podjęto też stanowiska w obronie krzyża , TV Trwam i Kościoła Katolickiego .

Upamiętniono uroczystościami i tablicami pomordowanych przez UB i NKWD żołnierzy wyklętych w budynku starostwa , powstania styczniowego i wielu innych .

 W III ciej kadencji została utworzona koalicja PIS-LPR , starostą został M.Onyszkiewicz a ja wicestarostą . PSL wszedł do koalicji dopiero  po rozpadzie PiS . W tym okresie wybudowano nowy budynek starostwa i przeniesiono muzeum do przebudowanego obiektu po starostwie . Dokonano przekształceń w służbie zdrowia , dzierżawiąc obiekty szpitala ,w ten sposób oddłużając SP ZOZ na ok. 20 mln zł. z programu Planu  B ministerstwa .

W IV-tej kadencji wybory wygrał PiS a starostą został M.Tokarski z PSL .Jak można się domyślić stanowiska wicestarosty nie zawdzięczałem PSL . To PSL zawdzięcza PiS.

W V-tej kadencji wybory wygrał PSL i utworzył koalicję z Biłgorajzczyzną ( PO i SLD)

Nie zostałem wybrany na radnego , wróciłem do budowy dróg , Teza o rozdawaniu stanowisk dla mnie przez PSL  jest zmyślona i jest pomówieniem .

Z zawodu jestem inżynierem budowy dróg , ulic i lotnisk. Przepracowałem w swoim zawodzie 28 lat pełniąc funkcje majstra robót , kierownika budowy , kierownika grupy robót ,projektanta , inspektora nadzoru , współwłaściciela  s.c. ,,Dachbud” , dyr. GDDKiA w Lublinie . Wykonałem setki kilometrów dróg gminnych , powiatowych , wojewódzkich i  krajowych , fizycznie i decyzyjnie . Uruchomiłem budowę dróg ekspresowych dwujezdniowych  S-17 Lublin-Warszawa , S-19 Lublin-Rzeszów , DK-74 Janów-Zamość ,S-17 ,Lublin-Hrebenne oraz koncepcje programowe na pozostałe drogi ekspresowe woj.lubelskiego . Nie obawiam się ,,grzebania” w moim życiorysie , jeżeli to będzie wykonywane rzetelnie nie złośliwie z bezwarunkową miłością nie tylko do J.Dechnika.

Prawdziwa miłość nie toleruje zła , nawet w rodzinie upomina się i karci swoje dzieci jak postępują niegodnie i żle , z miłości . Dzisiejszy relatywizm moralny chce zamazać dobro i zło ,  posługując się niejednoznacznym językiem. Brak jest tu miejsca na cytowanie dokumentów Kościoła na temat udziału świeckich w życiu publicznym np. o zakazie przynależności do masonerii katolikom , który obowiązuje do dziś a przecież masoneria niejawnie walczy z Kościołem . Jak katolik ma się ustosunkować do takich organizacji jak Ruch Palikota , Razem , Nowoczesna , SLD , PO , KPP , PPR , PZPR , które jawnie atakują lub atakowali Kościół i jego naukę poprzez działania ,  wypowiedzi przywódców i publikowane dokumenty. Według dzisiejszej lewicy i marksistowskiego genderu trzeba będzie usuwać fragmenty Pisma Świętego mówiące o homoseksualizmie i sodomie w ramach tzw. tolerancji zła. Już na Zachodzie są takie przypadki zamykania księży do więzień za cytaty z Biblii . Te ideologie wyobrażają sobie naukę Kościoła bez zasad , Dekalog wybiórczy zmieniany przez parlamenty . Lewica chce Kościoła w którym będzie przyjemnie , wesoło i tylko miłosierdzie bez nawrócenia i pokuty , tak aby można było ,, dwom panom służyć”, aby można było pójść na ołtarz i czcić bałwochwalczo symbole totalitarne znieważające i niszczące Kościół .

Na zakończeni dziękuję wszystkim samorządowcom i mieszkańcom za współpracę i wsparcie  pamięci  naszego dziedzictwa chrześcijańsko- narodowego i rozwoju gospodarczego powiatu. Dzięki wspólnym działaniom udało się wiele dokonać .

Dzięki dobrej współpracy ze szkołami i proboszczami ,  wprowadziłem w Biłgoraju kalendarz dodatkowych uroczystości patriotycznych :

     -13 grudnia Rocznica Wprowadzenia Stanu Wojennego

     -14 lutego  Rocznica Powstania AK

     -1 marca  Dzień Żołnierzy Wyklętych

     -31 sierpnia Rocznica Porozumień Gdańskich

     -17 września Rocznica IV Rozbioru Polski

     -19 pażdziernika Rocznica Śmierci bł. ks. J.Popiełuszki

Dziękuję wszystkim organizatorom za pamięć o tych wydarzeniach  i ich ciągłość do dziś.

Kolego Jasiu ,pomimo że zawsze czułem do Ciebie sympatię , nie mogę zaakceptować Twoich poglądów.

 

                                21.11.18r.                                               Stanisław Schodziński

- Reklama -

4 Komentarze
 1. Kobieta mówi

  „W II-giej kadencji , w której pełniłem funkcję starosty , pozyskano 16 mln zł.” – A zacytuję fragment z powyższej wypowiedzi. To te pieniądze co ta bezbożna Unia nam dała? Czyli, że dobrze, czy źle? A i premie za te budowy dróg były czy nie? Uff, ale w sumie wystarczy się wypowiadać.

 2. Kobieta mówi

  „Kraj, w którym rządzi Kościół i prymitywny męski mental, czyli patriarchat, to żadna rzeczpospolita. I nie ma się o co sprzeczać o nazwę, druga, trzecia, czy siódma. To najzwyklejsza chujnia”. Tak to widzę z perspektywy kobiety.” – A tak, na Klerze byłam, widziałam. Otwiera oczy na obłudę sukienkowych. Gorąco zachęcam do obejrzenia. Co do aborcji, to może najpierw niech się wypowiadają kobiety, a nie panowie w podeszłym wieku o mocno zacofanych poglądach.

  1. Dawid mówi

   A dlaczego w sprawie aborcji mają się wypowiadać tylko kobiety….? To od was ma zależeć czy przetrwa nasz Polski naród, czy zaleje nas islam? To facet jest jakimś nendertalem bez swojego zdania czy co?
   A jeśli chodzi o film i sukienkowych jak ich Pani nazwała to , Gajos powiedział że to jest film dla myślących ludzi i to jest tylko film fabularny A nie na faktach….więc o jakiej obłudzie mówi Pani?
   Myśląc Pani kategoriami oglądając film porno można powiedzieć że wszystkie kobiety są lekkich obyczajów….także proszę myśleć? -obiektywnie A nie wierzyć w to co kręci jakiś pajac….bo on robi takie filmy i w taki sposób aby zarobić jak najwięcej żeby zrobić show! A Pani to łyka jak małolata….pozdrawiam!
   Mam 38l. Xd

 3. Michał mówi

  Gender tak razi a co z pedofilia? Czy tez razi czy łatwiej zamieść pod dywan.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.