Moto Tech

- Reklama -

Czy Goraj będzie miastem?

O to, aby Goraj miał przywrócone prawa miejskie, starania czynią władze miejscowości. Droga do tego jest długa. Obecnie odbywać się będą konsultacje społeczne.

Przychodzi czas na podjęcie kolejnej próby odzyskania praw miejskich przez Goraj, który został „zdegradowany” 150 lat temu, po upadku powstania styczniowego. Był miastem przez prawie pięć wieków. Dzięki inicjatywie stowarzyszenia „Goraj 1377” podniesie się prestiż miejscowości.

Początki Goraja sięgają roku 1377, kiedy to dzisiejsza osada nadana została Dymitrowi przez króla Ludwika Węgierskiego. Prawa miejskie Goraj uzyskał w 1398 r. Nadał je król Władysław Jagiełło, doceniając troskę Dymitra o rozwój gospodarczy posiadanych przez niego terenów. Do 1508 roku majątek pozostawał w rękach Gorajskich. Następnymi właścicielami byli: Mikołaj Firlej z Dąbrowicy, Wiktor Sienieński, Andrzej Górka i jego syn Stanisław Górka, Paweł Trojanowski. Miasto zostało spalone około 1561 roku i później – w 1780 roku. W 1595 roku Trojanowski sprzedał dobra gorajskie Janowi Zamoyskiemu, który wcielił je do Ordynacji Zamojskiej. Gdy Gorajem zajmowali się dzierżawcy, doprowadzili do upadku znajdującego się tu jednego ze starszych zamków na Zamojszczyźnie. To niegdyś piękne, dumnie rozwijające się miasto gościło wielu książąt i królów Polski.

- Reklama -

Prawa miejskie zostały mu odebrane i należałoby w końcu tę decyzję, która nie była przecież podyktowana względami ekonomicznymi, cofnąć. Inicjatorzy przedsięwzięcia twierdzą, że zostali ukarani za patriotyczną postawę i powstańczą walkę. Najwyższy czas, aby historia zatoczyła koło.

Jeżeli konsultacje będą na „tak” zostanie opracowany cały wniosek, w którym zostaną opisane wszystkie uwarunkowania. Gmina Goraj musi przekonać wojewodę i Radę Ministrów, że Goraj zasługuje na odzyskanie praw miejskich. Dzięki takiej zmianie gmina uzyska szerszy dostęp do środków unijnych, przeznaczonych stricte dla miejscowości miejskich. Odzyskanie praw miejskich nie wiąże się z wprowadzeniem nowych podatków i opłat.

Na sesji Rady Gminy Goraj 30 maja 2019 r. podjęto uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Goraj w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Goraj. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 29 lipca br. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Goraj odbyło się spotkanie z sołtysami i radnymi gminy, którzy mają brać udział w konsultacjach. Zasady i tryb konsultacji określa się w uchwale rady gminy, zostaną one przeprowadzone w formie bezpośredniej poprzez osobiste składanie podpisów na listach konsultacyjnych. Rozpoczną się 1 sierpnia i będą trwać do 20 września 2019 r. Wójt gminy Goraj sporządzi spis mieszkańców uprawnionych do konsultacji oddzielnie dla każdego sołectwa oraz przekaże listy konsultacyjne wyznaczonym pełnomocnikom. Pełnomocnicy będą odwiedzać mieszkańców gminy i prosić o wyrażenie swojego stanowiska w tej sprawie.

- Reklama -

5 Komentarze
 1. Janosik mówi

  Jak zawsze mieszkańcy Goraja byli podzieleni,tak jest i teraz.Część z nich nie zna historii miasta i dalej chce mieszkać na wsi.

 2. Makumba mówi

  Wystarczy, że w mieście znajdą się wszystkie Gorajskie ugory. Sam się włącz do tego miasta.

 3. Irek mówi

  a czy nie powinno sie przy okazji wlaczyc do Goraja dwoch wiosek osciennych?

 4. Grzegorz z Chetyna mówi

  A przeszkadza wieś stowarzyszeniu „Goraj1377”, które podjęło tę inicjatywę – prezesem jest pan Stanisław Chorembała z Biłgoraja, do niego można kierować tego typu pytania. Urzędnicy robią, co stowarzyszenie sugeruje

 5. yarema mówi

  przecież burmistrz zarabia więcej niż wójt….a tylko o to chodzi.co komu przeszkadza czy mieszka we wsi czy w miasteczku wiejskim???

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.